Szyfrowanie danych, szyfrowanie plików i stringów

Kłódka szyfrowanieZaktualizowana została usługa dla programistów – StringEncrypt, która pozwala w prosty sposób zaszyfrować dowolne dane, generując za każdym razem unikalny algorytm szyfrowania oraz tworząca do tego automatycznie kod dekryptora w wybranym języku programowania.

Jak zwykle szyfrujemy dane?

Jeśli zależy nam na czymś co nie wymaga sporych zasobów procesora nie skorzystamy do tak trywialnego celu z szyfrowania np. AES (zapewne wymagana będzie jakaś zewnętrzna biblioteka szyfrująca lub implementacja).

W większości przypadków, każdy normalny programista napisze do tego celu własne oprogramowanie, które pobierze na wejściu ciąg niezakodowanych danych i zwróci zaszyfrowane dane. Dodatkowo zwróci je w formie pozwalającej zapisać dane w postaci kodu źródłowego języka programowania, w którym akurat tworzy oprogramowanie.

Jak szyfrować dane szybciej?

Usługa StringEncrypt pozwala:

 • zaoszczędzić czas na tworzenie narzędzi programistycznych
 • za każdym razem wygenerować inny algorytm szyfrujący
 • wygenerowany kod nie wymaga zewnętrznych bibliotek szyfrujących
 • można wybrać spośród wyjścia w C/C++, Delphi/Pascal, Java, JavaScript, Python, MASM/FASM, Haskell

Przykład szyfrowania danych

Przykład, chcemy np. zaszyfrować string “Szyfrowanie danych”. Jak to zrobić? Na stronie głównej StringEncrypt wystarczy wpisać nazwę dla labela oraz sam tekst do zaszyfrowania i kliknąć “Encrypt and Generate Decryptor”.

Szyfrowanie danych

Dostępnych jest kilka dodatkowych opcji jak np. wybór wyjściowego języka programowania czy sposób kodowania znaków narodowych, jeśli nasze dane takowe zawierają.

Efektem końcowym są listingi z zaszyfrowanymi danymi oraz kodem źródłowym. Przykłady tak wygenerowanych dekryptorów poniżej.

Zaszyfrowane dane oraz kod deszyfrujący w C/C++

// encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [C/C++]
// szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
wchar_t szZaszyfrowaneDane[19] = { 0xBEFE, 0xBED8, 0xBEDA, 0xBEBE, 0xBEB9, 0xBED5, 0xBEC0, 0xBEBD,
                  0xBEB1, 0xBECF, 0xBEBE, 0xB8FC, 0xBEC7, 0xBEB3, 0xBEB7, 0xBECD,
                  0xBEBE, 0xBEBA, 0xBF01 };
 
for (unsigned int DwvRZ = 0, sobMk = 0; DwvRZ < 19; DwvRZ++)
{
    sobMk = szZaszyfrowaneDane[DwvRZ];
    sobMk ^= 0xBCFB;
    sobMk -= DwvRZ;
    sobMk ++;
    sobMk ^= 0x0CFB;
    sobMk = ~sobMk;
    sobMk += DwvRZ;
    sobMk ^= 0x9A0E;
    sobMk += 0x4ABC;
    sobMk -= DwvRZ;
    sobMk ^= 0xB59B;
    szZaszyfrowaneDane[DwvRZ] = sobMk;
}
 
wprintf(szZaszyfrowaneDane);

Kod dekryptora w C# dla platformy .NET

// encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [C#]
// szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
String szZaszyfrowaneDane = "\u0236\u020F\u0210\u0227\u021D\u0222\u0226\u0224" +
              "\u0239\u0220\u0224\u0279\u022B\u0220\u0231\u021C" +
              "\u0226\u0201";
 
for (int lWdYZ = 0, AtPLU = 0; lWdYZ < 18; lWdYZ++)
{
    AtPLU = szZaszyfrowaneDane[lWdYZ];
    AtPLU ^= lWdYZ;
    AtPLU -= 0x6403;
    AtPLU ^= lWdYZ;
    AtPLU ^= 0x51FE;
    AtPLU += lWdYZ;
    AtPLU -= 0xCF7A;
    AtPLU ^= lWdYZ;
    szZaszyfrowaneDane = szZaszyfrowaneDane.Substring(0, lWdYZ) + (char)(AtPLU & 0xFFFF) + szZaszyfrowaneDane.Substring(lWdYZ + 1);
}
 
MessageBox.Show(szZaszyfrowaneDane);

Kod dekryptujący w Delphi / Pascal

// encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [Delphi / Pascal]
var
 // szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
 szZaszyfrowaneDane: array[0..19] of WideChar;
 VdaMu: Integer;
 sveIR: Integer;
 
begin
 
 szZaszyfrowaneDane[3] := WideChar($0E23); szZaszyfrowaneDane[14] := WideChar($0E36);
 szZaszyfrowaneDane[6] := WideChar($0E37); szZaszyfrowaneDane[12] := WideChar($0E1E);
 szZaszyfrowaneDane[8] := WideChar($0E34); szZaszyfrowaneDane[9] := WideChar($0E1E);
 szZaszyfrowaneDane[11] := WideChar($0DE9); szZaszyfrowaneDane[18] := WideChar($0DD0);
 szZaszyfrowaneDane[10] := WideChar($0E1D); szZaszyfrowaneDane[13] := WideChar($0E22);
 szZaszyfrowaneDane[0] := WideChar($0E11); szZaszyfrowaneDane[15] := WideChar($0E2C);
 szZaszyfrowaneDane[1] := WideChar($0E39); szZaszyfrowaneDane[16] := WideChar($0E31);
 szZaszyfrowaneDane[17] := WideChar($0E37); szZaszyfrowaneDane[7] := WideChar($0E1C);
 szZaszyfrowaneDane[5] := WideChar($0E30); szZaszyfrowaneDane[4] := WideChar($0E2C);
 szZaszyfrowaneDane[2] := WideChar($0E39);
 
 for sveIR := 0 to 19 do
 begin
  VdaMu := Ord(szZaszyfrowaneDane[sveIR]);
  VdaMu := VdaMu - sveIR;
  VdaMu := VdaMu + sveIR;
  VdaMu := VdaMu - $58FA;
  VdaMu := VdaMu xor sveIR;
  VdaMu := VdaMu + $4B3C;
  VdaMu := VdaMu + sveIR;
  VdaMu := VdaMu - sveIR;
  szZaszyfrowaneDane[sveIR] := WideChar(VdaMu);
 end;
 
 ShowMessage(szZaszyfrowaneDane);

Wyjściowy kod deszyfrujący w Java

// encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [Java]
// szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
String szZaszyfrowaneDane = "\uD9CD\uD9F4\uD9EF\uD9E0\uD9E4\uD9E7\uD9F1\uD9D5" +
              "\uD9D8\uD9E1\uD9CB\uD986\uD9C6\uD9C9\uD9D8\uD9ED" +
              "\uD9BD\uD9E2";
 
for (int LMSGW = 0, BZYmK = 0; LMSGW < 18; LMSGW++)
{
    BZYmK = szZaszyfrowaneDane.charAt(LMSGW);
    BZYmK += LMSGW;
    BZYmK ^= LMSGW;
    BZYmK ++;
    BZYmK ^= 0xFFFF;
    BZYmK -= LMSGW;
    BZYmK ^= 0xFFFF;
    BZYmK -= 0xD97B;
    BZYmK -= LMSGW;
    szZaszyfrowaneDane = szZaszyfrowaneDane.substring(0, LMSGW) + (char)(BZYmK & 0xFFFF) + szZaszyfrowaneDane.substring(LMSGW + 1);
}
 
System.out.println(szZaszyfrowaneDane);

Zaszyfrowane dane do wykorzystania w JavaScript (HTML)

<script type="text/javascript">
// encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [JavaScript]
// szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
var szZaszyfrowaneDane;
 
szZaszyfrowaneDane = String.fromCharCode(0x8C8D, 0x8C68, 0x8C6B, 0x8C84, 0x8C76, 0x8C7B, 0x8C75, 0x8C89,
                     0x8C82, 0x8C99, 0x8C8F, 0x8CC2, 0x8C84, 0x8C89, 0x8C9A, 0x8C91,
                     0x8C9D, 0x8C9A);
 
for (var UkhdQ = 0, LElnh = 0; UkhdQ < 18; UkhdQ++)
{
    LElnh = szZaszyfrowaneDane.charCodeAt(UkhdQ);
    LElnh -= UkhdQ;
    LElnh -= 0xAA95;
    LElnh -= UkhdQ;
    LElnh += UkhdQ;
    LElnh --;
    LElnh ^= UkhdQ;
    LElnh += 0x39C5;
    LElnh -= UkhdQ;
    LElnh = ~LElnh;
    LElnh += 0x1C10;
    LElnh ^= UkhdQ;
    szZaszyfrowaneDane = szZaszyfrowaneDane.substr(0, UkhdQ) + String.fromCharCode(LElnh & 0xFFFF) + szZaszyfrowaneDane.substr(UkhdQ + 1);
}
 
alert(szZaszyfrowaneDane);
</script>

Szyfrowanie danych w Pythonie nie było prostsze

# encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [Python]
# szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
szZaszyfrowaneDane = [ 0x70BA, 0x70D3, 0x70D4, 0x70C7, 0x70D9, 0x70C6, 0x70DE, 0x70CC,
            0x70CD, 0x70D0, 0x70C8, 0x710D, 0x70CB, 0x70C8, 0x70D5, 0x70E4,
            0x70EA, 0x70E1 ]
 
for Zmizb in range(18):
 FZBAn = szZaszyfrowaneDane[Zmizb]
 FZBAn = ~FZBAn
 FZBAn -= 0xF5C7
 FZBAn = ~FZBAn
 FZBAn -= 1
 FZBAn -= Zmizb
 FZBAn -= 0xF2E1
 FZBAn ^= 0x73CC
 FZBAn ^= Zmizb
 szZaszyfrowaneDane[Zmizb] = FZBAn
 
szZaszyfrowaneDane = ''.join(chr(FZBAn & 0xFFFF) for FZBAn in szZaszyfrowaneDane)
 
del Zmizb, FZBAn
 
print(szZaszyfrowaneDane)

Obsługiwany jest także Haskell

-- encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [Haskell]
module Main where
 
import qualified Data.Char
import qualified Data.Bits
 
main = do
 putStrLn $ szZaszyfrowaneDane
 
-- szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
szZaszyfrowaneDane = zipWith f [0..] [ 0x5604, 0x55DE, 0x55E0, 0x55F4, 0x55E1, 0x55E3, 0x55DA, 0x55F3,
                    0x55E1, 0x55E5, 0x55FC, 0x563E, 0x55FF, 0x55F9, 0x55E7, 0x55D3,
                    0x55E4, 0x5600 ]
 where
  f wvfax cxdne = let gpmae0 = cxdne
            gpmae1 = gpmae0 - 1
            gpmae2 = gpmae1 `Data.Bits.xor` wvfax
            gpmae3 = gpmae2 - wvfax
            gpmae4 = Data.Bits.complement gpmae3
            gpmae5 = gpmae4 + 1
            gpmae6 = gpmae5 - wvfax
            gpmae7 = gpmae6 - 0xA9AA
          in Data.Char.chr (gpmae7 Data.Bits..&. 0xFFFF)

Kod dekryptora w MASM

; encrypted with www.stringencrypt.com (v1.0.0) [MASM Assembler (32 bit)]
 
.data
 
    ; szZaszyfrowaneDane = "Szyfrowanie danych"
    szZaszyfrowaneDane dw 0C08Dh, 0C078h, 0C06Bh, 0C068h, 0C0B6h, 0C061h, 0C0B9h, 0C06Bh
              dw 0C05Ah, 0C067h, 0C077h, 0C042h, 0C074h, 0C077h, 0C05Eh, 0C073h
              dw 0C07Dh, 0C07Ah, 0C0D0h
 
.code
    mov   edx, offset szZaszyfrowaneDane
    mov   eax, 19
    and   ecx, 0
 
@@:
    mov   bx, word ptr [edx + ecx]
    sub   ebx, ecx
    xor   ebx, 0B1C6h
    not   ebx
    add   ebx, 028B2h
    not   ebx
    xor   ebx, 0D1D9h
    xor   ebx, ecx
    add   ebx, 056FAh
    not   ebx
    sub   ebx, 0A3ADh
    xor   ebx, 00FA0h
    add   ebx, ecx
    sub   ebx, ecx
    xor   ebx, 063EBh
    mov   word ptr [edx + ecx], bx
    inc   ecx
    dec   eax
    jne   @b
 
    push  0
    push  edx
    push  edx
    push  0
    call  MessageBoxW

Zwróćcie uwagę, że dane zostały za każdym razem zaszyfrowane inaczej, z innym zestawem instrukcji szyfrujących, dlatego każdorazowo generowany kod jest inny.

Kod nie wymaga zewnętrznych bibliotek, bazuje na podstawowych funkcjonalnościach jakie oferują obsługiwane języki programowania.

Szyfrowanie plików

StringEncrypt pozwala w równie łatwy sposób szyfrować zawartość dowolnych plików binarnych.

Szyfrowanie plików

Klient końcowy dla Windows

Szyfrowanie można przeprowadzać bezpośrednio na stronie projektu, jednak istnieje również klient dla systemu Windows, oferujący tą samą funkcjonalność:

StringEncrypt dla Windows

Web API

Usługa posiada również interfejs Web API bazujący na prostych zapytaniach POST, dostępne jest SDK w PHP, a jego wykorzystanie jest banalnie proste:

<?php
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// StringEncrypt.com Web API usage example
//
// Version    : v1.1
// Language    : PHP
// Author     : Bartosz WĂłjcik
// Web page    : https://www.stringencrypt.com
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
// include main library
include ("stringencrypt.php");
 
//
// setup options
//
$options = array();
 
//
// activation code, you can leave it empty for demo version, but keep in
// mind that there are many limitations in demo version)
//
$options["code"] = "";
 
//
// API command to execute
//
// "encrypt" - encrypt input string or file bytes, returns array of:
//
// $result["error"] - error code
// $result["source"] - decryptor source code
// $result["expired"] - activation code expiration flag (bool)
// $result["credits_left"] - number of credits left
//
// "is_demo" - checks current activation code and returns array of:
//
// $result["demo"] - demo mode flag (bool)
// $result["label_limit"] - label limit length
// $result["string_limit"] - string/file limit lenght
// $result["credits_left"] - number of credits left
// $result["cmd_min"] - minimum number of encryption commands
// $result["cmd_max"] - maximum number of encryption commands
$options["command"] = "encrypt";
//$options["command"] = "is_demo";
 
//
// label name
//
// demo mode supports up to 6 chars only (64 in full version),
// if you pass more than this number, service will return
// ERROR_LENGTH_LABEL
//
$options["label"] = "Label";
 
//
// input string / raw bytes compression enabled, if you set it to
// true, you need to compress input string / raw bytes eg.
//
// $compressed = @base64_encode(@gzcompress($string, 9)
//
// and after encryption you need to decompress encrypted data
//
// $decompressed = @gzuncompress(@base64_decode($source));
//
$options["compression"] = false;
//$options["compression"] = true;
 
//
// input string in UTF-8 format
//
// demo mode supports up to 6 chars only, if you pass more
// than that, service will return ERROR_LENGTH_STRING
//
$options["string"] = "Hello!";
//$options["string"] = @base64_encode(@gzcompress("Hello!", 9));
 
//
// raw data bytes to encrypt (you need to specify either
// $options["string"] or this value
//
// demo mode doesn't support this parameter and the service
// will return ERROR_DEMO
//
//$options["bytes"] = file_get_contents("my_file.txt");
//$options["bytes"] = file_get_contents("http://www.example.com/my_file.txt");
//$options["bytes"] = @base64_encode(@gzcompress(file_get_contents("my_file.txt"), 9));
 
//
// treat input string as a UNICODE string (ANSI otherwise)
//
$options["unicode"] = true;
 
//
// input string default locale (only those listed below
// are supported currently)
//
$options["lang_locale"] = "en_US.utf8";
//$options["lang_locale"] = "en_GB.utf8";
//$options["lang_locale"] = "de_DE.utf8";
//$options["lang_locale"] = "es_ES.utf8";
//$options["lang_locale"] = "fr_BE.utf8";
//$options["lang_locale"] = "fr_FR.utf8";
//$options["lang_locale"] = "pl_PL.utf8";
 
//
// how to encode new lines, available values:
//
// "lf" - Unix style
// "crlf" - Windows style
// "cr" - Mac style
//
$options["new_lines"] = "lf";
//$options["new_lines"] = "crlf";
//$options["new_lines"] = "cr";
 
//
// destination ANSI string encoding (if unicode = false)
//
// only those listed below are supported
//
$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1250";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1251";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1252";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1253";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1254";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1255";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1256";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1257";
//$options["ansi_encoding"] = "WINDOWS-1258";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-1";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-2";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-3";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-9";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-10";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-14";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-15";
//$options["ansi_encoding"] = "ISO-8859-16";
 
//
// output programming language
//
// only those listed below are supported, if you pass
// other name, service will return ERROR_INVALID_LANG
//
$options["lang"] = "cpp";
//$options["lang"] = "csharp";
//$options["lang"] = "delphi";
//$options["lang"] = "java";
//$options["lang"] = "js";
//$options["lang"] = "python";
//$options["lang"] = "haskell";
//$options["lang"] = "masm";
//$options["lang"] = "fasm";
 
//
// minimum number of encryption commands
//
// demo mode supports only up to 3 commands (50 in full version),
// if you pass more than this number, service will return
// ERROR_CMD_MIN
//
$options["cmd_min"] = 1;
//$options["cmd_min"] = 1;
 
//
// maximum number of encryption commands
//
// demo mode supports only up to 3 commands (50 in full version),
// if you pass more than this number, service will return
// ERROR_CMD_MAX
//
$options["cmd_max"] = 3;
//$options["cmd_max"] = 50;
 
//
// store encrypted string as a local variable (if supported
// by the programming language), otherwise it's stored as
// a global variable
//
$options["local"] = false;
//$options["local"] = true;
 
//
// encrypt string or file contents
//
$result = stringencrypt($options);
 
if ($result != false)
{
	if ($result["error"] == ERROR_SUCCESS)
	{
		// if compression was enabled, we need to
		// decompress the output source code
		if ($options["compression"] == true)
		{
			$source = @gzuncompress(@base64_decode($source));
		}
		else
		{
			$source = $result["source"];
		}
 
		// display decryptor body
		echo "<pre>".$source."</pre>";
 
		// display number of credits left
		echo "<p>You have {$result['credits_left']} credits left.</p>";
 
		// display initial number of credits
		echo "<p>Initial number of credits {$result['credits_total']}.</p>";
 
		// activation code has expired, notify user
		if ($result["expired"] == true)
		{
			echo "<p>Your activation code has expired!</p>";
		}
	}
	else
	{
		echo "An error occured (code ".$result["error"].")";
	}
}
else
{
	echo "Cannot connect to the API interface!";
}
?>

Strona projektu

Zachęcam do odwiedzenia strony usługi i wypróbowania https://stringencrypt.com.

Jeden Komentarz

Hubert

Strasznie przydatny wpis dla programisty, sam z chęcią wykorzystam szyfrowanie w c++.
Zwykłych użytkowników, mogę zaprosić na swojego bloga http://www.imsafe.pl , gdzie znajduje się wpis o szyfrowaniu plików czy zdjęć gotowymi programami.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *