Patcher dla C#

Czekałem na koniec świata, ale jakoś go nie było, tymczasem mała klasa w C# do patchowania plików z paroma przydatnymi opcjami jak np. patchowanie stringow Delphi.

using System;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Simple C# Patcher Class for Windows (Complex)
//
// You can patch:
//
// - byte arrays
// - single bytes
// - integers
// - strings
// - delphi strings
//
// Language : C#
// Author  : Bartosz Wójcik
// Website : https://www.pelock.com
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace NetPatcher
{
  class Patcher
  {
    public FileStream inputFile;

    public Patcher()
    {
    }

    ~Patcher()
    {
      CloseFile();
    }

    public bool OpenFile(string filePath)
    {
      try
      {
        inputFile = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite);

        return inputFile == null ? false : true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        return false;
      }

      return false;
    }

    public void CloseFile()
    {
      if (inputFile != null)
      {
        inputFile.Close();
      }

      inputFile = null;
    }

    public long PatchArray(long fileOffset, byte[] patchBytes)
    {
      inputFile.Seek(fileOffset, SeekOrigin.Begin);
      inputFile.Write(patchBytes, 0, patchBytes.Length);

      return inputFile.Position;
    }

    public long PatchByte(long fileOffset, byte patchByte)
    {
      inputFile.Seek(fileOffset, SeekOrigin.Begin);
      inputFile.WriteByte(patchByte);

      return inputFile.Position;
    }

    public long PatchString(long fileOffset, string patchString)
    {
      System.Text.Encoding asciiEncoding = System.Text.Encoding.ASCII;
      byte[] encodedPatchString = asciiEncoding.GetBytes(patchString);

      return PatchArray(fileOffset, encodedPatchString);
    }

    public long PatchDelphiString(long fileOffset, string patchString)
    {
      System.Text.Encoding asciiEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(1250);
      
      byte[] encodedPatchString = asciiEncoding.GetBytes(patchString);

      PatchByte(fileOffset, (byte)encodedPatchString.Length);
      PatchArray(fileOffset + 1, encodedPatchString);

      return inputFile.Position;
    }

    public long PatchInt32(long fileOffset, Int32 patchInt32)
    {
      byte[] encodedInt32 = BitConverter.GetBytes(patchInt32);
      PatchArray(fileOffset, encodedInt32);

      return inputFile.Position;
    }

    public long PatchFill(long fileOffset, long Length, byte patchByteFill)
    {
      while (Length-- != 0)
      {
        PatchByte(fileOffset++, patchByteFill);
      }

      return inputFile.Position;
    }

  }
}

Źródła dostępne także na https://github.com/PELock/Simple-DotNet-Patcher-Class

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.