Szyfrowanie w Pythonie

Opublikowałem właśnie pomocniczy moduł usługi szyfrującej StringEncrypt dla Pythona 3.

Moduł znajdziecie w Pythonowym repozytorium PyPI:

https://pypi.org/project/stringencrypt/

Jego kody źródłowe opublikowałem również na GitHubie:

https://github.com/PELock/StringEncrypt-Python

Instalacja dla Pythona z wykorzystaniem menedżera paczek pip:

pip install stringencrypt

Jak to działa i co to właściwie robi?

W skrócie bierze dowolny string lub zawartość binarnego pliku, szyfruje to silnik polimorficzny i generuje kod w wybranym języku programowania (w tym wypadku w Pythonie) z kodem zawierającym zaszyfrowany string oraz kodem samego dekryptora:

Szyfrowanie stringów i plików z poziomu Visual Studio Code

Przez ostatni tydzień pisałem rozszerzenie dla darmowego środowiska programistycznego Visual Studio Code, które pozwala na bezpośrednie szyfrowanie stringów i plików w edytorze IDE wykorzystując mój projekt StringEncrypt.

Rozszerzenie pozwala w prosty sposób wstawiać zaszyfrowane ciągi tekstowe lub zaszyfrowaną zawartość wybranego pliku (czy to tekstowego, czy binarnego) w edytorze środowiska programowania.

Nie trzeba ręcznie szyfrować stringów wykorzystując jakieś proste xorowanie, albo męczyć się z importowaniem różnych dziwnych bibliotek kryptograficznych (i modlić się, żeby się wszystko poprawnie skompilowało), żeby zaszyfrować mały string lub jakiś plik.

1. Wstawianie nowego zaszyfrowanego tekstu

 1. Wystarczy otworzyć menu kontekstowe
 2. Wybrać Insert Encrypted String
 3. Wpisać label dla zaszyfrowanego stringa
 4. Wpisać zawartość stringa
Wstawianie zaszyfrowanego tekstu

2. Szyfrowanie zaznaczonego tekstu

 1. Należy zaznaczyć dowolny tekst
 2. Z menu kontekstowego wybrać Encrypt Selected Text
 3. Wpisać label dla zaszyfrowanego string
Szyfrowanie zaznaczonego tekstu

3. Wstawianie zaszyfrowanego pliku

 1. Z menu kontekstowego należy wybrać Insert Encrypted File
 2. Należy wskazać plik do zaszyfrowania (4 MB max.)
 3. Wpisać label dla zaszyfrowanego pliku
Wstawianie zaszyfrowanego pliku

Jak to działa?

Całość opiera się na polimorficznym silniku projektu StringEncrypt, generującym każdorazowo losowy kod deszyfrujący w wybranym języku programowania (których jest całkiem sporo).

Jak zainstalować?

Rozszerzenie można zainstalować bezpośrednio z marketu Visual Studio Code:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PELock.stringencrypt

Darmowy kod aktywacyjny

Dla czytelników SecNews z okazji wydania wtyczki przygotowałem darmowy kod aktywacyjny:

4CD3-B06E-0CE5-ECD8

Korzystajcie póki nie wygaśnie 😉

Steganografia Ukrywanie Wiadomości w Obrazkach

Steganografia to sztuka i nauka ukrywania informacji poprzez osadzanie ukrytych informacji w innych, pozornie niewinnych plikach, np. w obrazkach.

Z poniższym kodekiem steganograficznym będziesz w stanie ukryć w obrazku dowolną wiadomość tekstową w bezpiecznych sposób oraz przesłać ją bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń. Odczytanie wiadomości będzie możliwe jedynie po podaniu hasła deszyfrującego.

https://www.pelock.com/pl/produkty/steganografia-kodek-online

Jak to działa?

W tym przypadku poszczególne bity zaszyfrowanej wiadomości ukryte są jako najmniej znaczące bity w składowych kolorach RGB w pikselach wybranego obrazu. Naniesione zmiany nie są widoczne gołym okiem.

Steganografia sztuka ukrywania informacji w obrazkach

W jaki sposób ukrywane są dane w obrazku?

 1. Wiadomość tekstowa jest kompresowana algorytmem DEFLATE w celu zmniejszenia jej rozmiaru
 2. Generowany jest silny kryptograficzny klucz szyfrujący na podstawie podanego hasła, wykorzystując algorytm PBKDF2 z 20000 iteracjami
 3. Skompresowane dane są szyfrowane poprzednio wygenerowanym kluczem w trybie CBC używając 256 bitowego szyfrowania AES
 4. Zaszyfrowane bity danych są zapisywane na pozycjach najmniej znaczących bitów składowych kolorów RGB poszczególnych pikseli wybranego obrazu

Jakie są praktyczne zastosowania steganografii?

Kilka przykładów:

 • Możesz przechowywać ukryte i zaszyfrowane wiadomości i informacje w obrębie obrazów i przesyłać je do dowolnej osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wzbudzania żadnych podejrzeń
 • Whistleblowing i tajne dziennikarstwo
 • Wysyłanie tajnych wiadomości w wysoce monitorowanym lub wrogim środowisku (np. monitorowany przez państwo Internet, strefy działań militarnych)
 • Obrazy z ukrytymi wiadomościami można osadzać na stronach internetowych

Simple Polymorphic Engine – SPE32

Simple Polymorphic Engine SPE32 to prosty silnik polimorficzny napisany w assemblerze dla MASM32, dzięki któremu można się dowiedzieć jak w ogóle zbudowane są silniki polimorficzne oraz jak funkcjonują.

Kod polimorficzny w oknie debuggera x86dbg
Inna generacja kodu polimorficznego, tym razem z tzw. junkami

Kod źródłowy i przykład użycia:

https://github.com/PELock/Simple-Polymorphic-Engine-SPE32

Jak zaszyfrować stringi i pliki w AutoIt?

logo_autoitDzisiaj usługa StringEncrypt została poszerzona o moduł pozwalający zaszyfrować dowolny string lub zawartość pliku i wygenerować kod deszyfrujący w języku skryptowym AutoIt.

https://www.stringencrypt.com/autoit-encryption/

AutoIt jest popularnym językiem skryptowym, pozwalającym na automatyzację wielu zadań w systemie Windows. Obecnie jest tak zaawansowany, że pozwala na tworzenie samodzielnych aplikacji, jednak łatwość jego dekompilacji wymusza na autorach metody ochrony kodu np. przez obfuskację lub jak tutaj szyfrowanie.

Przykład szyfrowania prostego tekstu i wygenerowany kod:

; encrypted with https://www.stringencrypt.com (v1.1.0) [AutoIt]
#include <Array.au3>

; $Label = "Szyfrowanie stringów w AutoIt!"
Global $Label[31] = [ 0x9C5A, 0x54A5, 0xECA5, 0x24A6, 0x7CA3, 0xB4A7, 0x4CA2, 0xC4A7, _
          0x1CA8, 0xD4A9, 0x2CA7, 0xE4B7, 0x7CA3, 0xB4A2, 0x4CA3, 0x04AA, _
          0xDCA9, 0x14A6, 0xEC44, 0xE4A3, 0x7CB7, 0x34A2, 0x0CB7, 0x449F, _
          0x5CA2, 0x14A2, 0x2CA9, 0xA4A2, 0x3CA2, 0x74B7, 0x4CAF ];

For $zJTHh = 0 to 30
  $ihRBt = $Label[$zJTHh];
  $ihRBt = $ihRBt + 1;
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, 0x7A20);
  $ihRBt = BitNOT($ihRBt);
  $ihRBt = BitRotate($ihRBt, -11, "W");
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, $zJTHh);
  $ihRBt += 0xFB57;
  $ihRBt += $zJTHh;
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, 0xD6BD);
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, $zJTHh);
  $ihRBt = BitRotate($ihRBt, 13, "W");
  $ihRBt = BitNOT($ihRBt);
  $Label[$zJTHh] = ChrW(BitAND($ihRBt, 0xFFFF));
Next

$Label = _ArrayToString($Label, "")

ConsoleWrite($Label);

Dla czytelników SecNews darmowy kod aktywacyjny do usługi (korzystajcie póki jest aktywny):

9071-FA5F-A482-96AE

Szyfrowanie w Ruby

Usługa StringEncrypt została wzbogacona o szyfrowanie i generowanie kodu w języku programowania Ruby.

Szyfrowanie StringEncrypt

StringEncrypt pozwala na szybkie i sprawne zaszyfrowanie dowolnych stringów, każdorazowo generując inny algorytm szyfrujący dane, a na wyjściu zwraca kod deszyfrujący w wybranym języku programowania.

Dla czytelników Security News darmowy kod aktywacyjny, pozwalający skorzystać ze wszystkich dostępnych opcji szyfrujących:

CEB4-A1A7-797C-F65F