Java Obfuscator – JObfuscator v1.10

Mój obfuscator dla Javy – JObfuscator zyskał małą aktualizację, jeszcze nie jest idealnie, ale po mału wszystko dąży do perfekcji

Interfejs online do potestowania – https://www.pelock.com/jobfuscator/

v1.10 – 09.08.2022

 • Poprawiono błąd w kolejności deklaracji zmiennych przy wykorzystaniu obfuskacji zmieniającej linearną ścieżkę wykonywania kodu (dziękuję Yi Wu)
 • Automatycznie dodawana adnotacja dla środowiska IntelliJ @SuppressWarnings(InstanceVariableMayNotBeInitialized) przy obfuskacji ścieżki kodu
Java Obfuscator - JObfuscator
JObfuscator w wersji command line

JObfuscator v1.09 – Obfuskator Java dla Androida

Wypuściłem właśnie małą aktualizację dla swojego obfuskatora dla języka Java – JObfuscator. Poprawka naprawia błąd w obsłudze adnotacji, który powodował problemy z szyfrowaniem stringów.

https://www.pelock.com/products/jobfuscator

Jeśli chcecie żeby wasz kod tak wyglądał i sprawiał nie lada uciechę każdemu kto rzuci się na waszą aplikację na Androida z dekompilatorem, polecam swój produkt.

Kod Java po obfuskacji obfuscatorem JObfuscator dla Android i Android Studio.

JObfuscator – wielopoziomowa obfuskacja liczb

Aktywne prace nad moim obfuskatorem dla Javy, czyli JObfuscatorem doprowadziły do poprawienia drobnych błędów i rozszerzenia funkcjonalności.

Historia silnika

v1.03 – 31.07.2021

 • Niektóre wartości typu integer nie były poprawnie ekstrahowane dla strategii obfuskacyjnej polegającej na przenoszeniu wartości liczbowych do tablic
 • Wielopoziomowa obfuskacja wyekstrahowanych wartości liczbowych do tablic (do losowej liczby tablic, o typach double i integer)

Jak prezentują się wprowadzone zmiany do silnika obfuskatora?

Spójrzcie sami (sprawdźcie kompilację i działanie na portalu https://ideone.com/4rSD6H):

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// An output from JObfuscator v1.03 - Bartosz Wójcik
//
// Website  : https://www.pelock.com/products/jobfuscator
// Version  : v1.03
// Params  : /MixCodeFlow /RenMethods /RenVars /ShuffleMethods /CryptStr /IntsToArray
// New lines : Windows (CRLF - \r\n)
// Date   : 31.07.2021
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Ideone {

  public static double func_748(double[] numArray) {
    double[] BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG = { 1.8344549046243548, 5.062054289224274, 7.695212304538046, 3.606439894394656, 4.265849473042911, 9.96684814353308, 8.362462143997828, 6.336325894460848, 0.7265577365920909, 2.9266295367407764 };
    int[] dIixxpmMmowl = { 6, 9, 0, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 1 };
    int[] XQKGIAFO_OQZSLJER = { 5, 9, 1, 8, 4, 7, 6, 0, 3, 2 };
    double[] tagYigawnpkqDhxlb = { 3.263948550416058, 9.506111981988184, 8.799502940234945, 7.700252686617247, 1.3465800623355373, 2.131837713068907, 5.6526718473487705, 0.06485003367562314, 6.782236296833905, 4.00779348146718 };
    int[] _oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm = { 3, 7, 2, 0, 8, 1, 4, 6, 5, 9 };
    int[] g_pDmfgavnzNonebuo = { 0, 7, 2, 5, 4, 3, 8, 6, 1, 9 };
    double[] k1j_sHi_k_suVW_nn51lh = { 6.850663063985456, 1.0223415697622065, 4.425450723540837, 3.305111840357848, 0.8509365697301294, 2.6691116655865232, 7.392181980579024, 5.250660143996177, 8.733419893526216, 9.12956312338991 };
    double[] _Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_ = { 4.669312410136314, 9.905904441183344, 1.41717038302091, 7.982376427084375, 0.25865577282531504, 3.4462119989265823, 6.8207154875949305, 8.907167365920236, 2.3288730590373348, 5.774660880160418 };
    double[] var_2348 = { 6.327896179462817E8, 3.007227578022376E8, 8.524628358549372E8, 2.4199821681698745, 0.6530250709618525, 1.7483600058531854E9, 5.2067350213003665E7, 1.4587142855345135E9, 1.400521274936009E8, 2.0650663616872746E8 };
    int var_1784 = (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[6])]]])]]])])]);
    double YSXNIZHFC_VFLLKH = 0, LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF = 0;
    double KZQIQLKZAU = 0;
    int g_tagCfclaowvq = (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[6])]]])]]])])]);
    var_1784 = (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[7])]]])]]])])]);
    while (var_1784 != (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[5])]]])]]])])])) {
      switch(var_1784) {
        case 1748360005:
          LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF = 0.0;
          var_1784 += (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[2])]]])]]])])]);
          break;
        case 1856283626:
          KZQIQLKZAU = YSXNIZHFC_VFLLKH / g_tagCfclaowvq;
          var_1784 += -(int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[0])]]])]]])])]);
          break;
        case 397569341:
          for (double var_3315 : numArray) {
            LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF += Math.pow(var_3315 - KZQIQLKZAU, (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[8])]]])]]])])]));
          }
          var_1784 ^= (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[1])]]])]]])])]);
          break;
        case 346558763:
          var_1784 -= (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[3])]]])]]])])]);
          break;
        case 2049082762:
          g_tagCfclaowvq = numArray.length;
          var_1784 ^= (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[4])]]])]]])])]);
          break;
        case 1223494009:
          for (double Znwm6_8u9jX_xR5pTD_d_do : numArray) {
            YSXNIZHFC_VFLLKH += Znwm6_8u9jX_xR5pTD_d_do;
          }
          var_1784 -= -(int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[9])]]])]]])])]);
          break;
      }
    }
    return Math.sqrt(LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF / g_tagCfclaowvq);
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] IOGSLYG = { 6, 9, 8, 1, 4, 7, 3, 5, 2, 0 };
    double[] g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws = { 9.893982473846211, 8.837770674688722, 4.067157256008418, 2.3115297856816746, 3.8716062493716654, 5.507190514670451, 7.818988112023534, 1.7250220192323442, 0.8523908886140618, 6.747058567002978 };
    double[] L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt = { 7.849531919066571, 8.756056001455965, 5.581372756652905, 2.6854431574696265, 9.54031957784418, 4.751783077753141, 0.6519077871165615, 3.4725415203664936, 1.1796436510537949, 6.529240205849044 };
    double[] var_1843 = { 3.5830414679999727, 7.765002064574897, 5.747420361437176, 9.03918146781341, 2.1694631753099203, 4.461227633821848, 0.5928498544188721, 6.733060110767956, 8.972045828379096, 1.2936970621901658 };
    int[] var_270 = { 3, 4, 8, 5, 2, 0, 7, 9, 6, 1 };
    double[] FGDZKSMUBL_BSADUFHN = { 2.709181395472024, 1.4138229626532237, 8.452781324621286, 4.07039292629872, 0.5563463088620194, 3.190693548607314, 9.40094856498094, 7.255549494320699, 5.936277596640855, 6.592431990297909 };
    double[] zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_ = { 7.3909715123201245, 1.5001898092106307, 3.9693951519131065, 8.18801670301216, 9.82689109546222, 0.6781820978264445, 4.300516190313363, 6.311729342757382, 2.786311440143259, 5.545528271312568 };
    int[] nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm = { 5, 3, 1, 7, 0, 2, 4, 6, 9, 8 };
    double[] var_1804 = { 6.792311684420676, 8.201772053960008, 3.479304446030777, 4.052087473990268, 1.6341533643498025, 7.802566748925835, 2.157374245574941, 5.55583987079309, 9.623213031935967, 0.19074568575208029 };
    int[] CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM = { 1, 25, 15, 0, 65535, 1629319923, 798969606, 265582820, 312187509, 1095933137 };
    int EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[5]])])])]])])]])];
    double v0sksO_xvISrww64_my_W_Z = 0;
    double[] bWnmupvqmjUyxevxldr = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[6]])])])]])])]])];
    while (EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG != CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[7]])])])]])])]])]) {
      switch(EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG) {
        case 798969606:
          v0sksO_xvISrww64_my_W_Z = func_748(bWnmupvqmjUyxevxldr);
          EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG += CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[9]])])])]])])]])];
          break;
        case 1894902743:
          String f_WtDQJM_q_eckhu9 = "";
          int[] var_972 = { 0x00A8, 0x00EA, 0x00C4, 0x00DE, 0x00CA, 0x00C4, 0x00E6, 0x00CA, 0x0042, 0x008A, 0x00CC, 0x00EE, 0x00D4, 0x00C4, 0x00EA, 0x00D4, 0x00E0, 0x00DE, 0x0042, 0x007C, 0x0042, 0x004C, 0x005E, 0x006E, 0x00CE };
          for (int var_3152 = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[5]])])])]])])]])], var_3085 = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[5]])])])]])])]])]; var_3152 < CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[2]])])])]])])]])]; var_3152++) {
            var_3085 = var_972[var_3152];
            var_3085 = (((var_3085 & CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[0]])])])]])])]])]) >> CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[1]])])])]])])]])]) | (var_3085 << CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[8]])])])]])])]])])) & CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[0]])])])]])])]])];
            var_3085--;
            f_WtDQJM_q_eckhu9 += (char) (var_3085 & CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[0]])])])]])])]])]);
          }
          System.out.format(f_WtDQJM_q_eckhu9, v0sksO_xvISrww64_my_W_Z);
          EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG += -CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[4]])])])]])])]])];
          break;
        case 312187509:
          double[] JSAWI_MIESGAXF_LTYZRZ = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
          EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[3]])])])]])])]])];
          break;
      }
    }
  }
}

Obufuskacja wartości liczbowych w Javie

Mój JObfuscator zyskał nową funkcjonalność, aby ochronić się przed wbudowanym deobfuscatorem w popularnym narzędziu do dekompilacji Javy – JEB.

https://www.pelock.com/pl/jobfuscator/

Wprowadzona zmiana do silnika w wersji v1.02:

 • Strategia obfuskacyjna polegajaca na przenoszeniu wartości liczbowych do tablic, zamiast zapisywanych tam wartości integer, zapisuje je jako typ double, aby zapobiec deobfuskacji przez popularne dekompilatory Javy np. double[] var_2597 = new double[]{13.898355719807563D, 65535.73657403742D, ... };.

A wyniki poniżej:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// An output from JObfuscator v1.02 - Bartosz Wójcik
//
// Website  : https://www.pelock.com/products/jobfuscator
// Version  : v1.02
// Params  : /MixCodeFlow /RenMethods /RenVars /ShuffleMethods /CryptStr /IntsToArray
// New lines : Windows (CRLF - \r\n)
// Date   : 30.07.2021
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Ideone {

  public static void main(String[] args) {
    double[] jD4b___uBcBLnT4DPDc = { 7.604463844941735E8, 0.4824279911499976, 46681.74401412342, 6.34113063370141E8, 65535.63496958159, 5.852873783059233E8, 25.66917563526717, 1.2261583709266335E7, 1.8878934664606395E9 };
    int fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq = (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[1]);
    double g_tagCadjjq = 0;
    double[] g_pUotremgjarSxlrilxsp = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq = (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[8]);
    while (fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq != (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[0])) {
      switch(fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq) {
        case 1382297864:
          g_tagCadjjq = func_3903(g_pUotremgjarSxlrilxsp);
          fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq += (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[7]);
          break;
        case 1887893466:
          double[] XGYUK_LACYDYTIW_EMMQXIKKLZ = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
          fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq ^= (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[5]);
          break;
        case 1394559447:
          String PUWZTYOXS_HDNJMV_IERUS = "";
          int[] FJUVLQWHW = { 0x49FA, 0x4A1B, 0x4A08, 0x4A15, 0x4A0B, 0x4A08, 0x4A19, 0x4A0B, 0x49C7, 0x49EB, 0x4A0C, 0x4A1D, 0x4A10, 0x4A08, 0x4A1B, 0x4A10, 0x4A16, 0x4A15, 0x49C7, 0x49E4, 0x49C7, 0x49CC, 0x49D5, 0x49DD, 0x4A0D };
          for (int UVANKYPS = 0, MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI = 0; UVANKYPS < (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[6]); UVANKYPS++) {
            MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI = FJUVLQWHW[UVANKYPS];
            MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI += (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[2]);
            PUWZTYOXS_HDNJMV_IERUS += (char) (MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI & (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[4]));
          }
          System.out.format(PUWZTYOXS_HDNJMV_IERUS, g_tagCadjjq);
          fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq -= (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[3]);
          break;
      }
    }
  }

  public static double func_3903(double[] numArray) {
    double[] GSfEZBJsdhjRI___ = { 2.421334501204269, 4.2393759827450454E8, 0.06646005259426904, 2.9763455637251534E7, 1.1946054156556988E9, 1.4664297363385243E9, 1.7585613120558941E9, 9.148263841375413E8, 1.501540404215826E8 };
    int gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[2]);
    double pPmqsyfrtFwamsgfysyWkekjdfl = 0;
    double var_921 = 0, BEFYYQAD = 0;
    int dIblmttjWoinogu = 0;
    gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[7]);
    while (gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 != 1466429736) {
      switch(gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7) {
        case 684346482:
          for (double HGSQSTL_IVVSZST_YJJUENDDQE : numArray) {
            BEFYYQAD += Math.pow(HGSQSTL_IVVSZST_YJJUENDDQE - pPmqsyfrtFwamsgfysyWkekjdfl, (int) (GSfEZBJsdhjRI___[0]));
          }
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 ^= (int) (GSfEZBJsdhjRI___[1]);
          break;
        case 1878951897:
          pPmqsyfrtFwamsgfysyWkekjdfl = var_921 / dIblmttjWoinogu;
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 += -(int) (GSfEZBJsdhjRI___[4]);
          break;
        case 1728797857:
          for (double LDUUTP_VAPNT_LNFBFX : numArray) {
            var_921 += LDUUTP_VAPNT_LNFBFX;
          }
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 += (int) (GSfEZBJsdhjRI___[8]);
          break;
        case 914826384:
          BEFYYQAD = 0.0;
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[6]);
          break;
        case 831425100:
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[5]);
          break;
        case 1758561312:
          dIblmttjWoinogu = numArray.length;
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 -= (int) (GSfEZBJsdhjRI___[3]);
          break;
      }
    }
    return Math.sqrt(BEFYYQAD / dIblmttjWoinogu);
  }
}

Zaciemnianie kodu źródłowego AutoIt

AutoIt Obfuscator doczekał się małych, acz ważnych aktualizacji:

 • Obsługa enumeracji bez określenia zakresu Local lub Global np. Enum $eIncr0, $eIncr2, $eIncr4
 • Obsługa enumeracji bez określenia zakresu Local lub Global wraz z własnym krokiem Step np. Enum Step * 4 $eIncr0, $eIncr2, $eIncr4
 • Poprawiono losowe przemianowanie nazw zmiennych
 • Przyśpieszono funkcję przemianowania nazw zmiennych

Najważniejszą zmianą jest nowa metoda analizy zmiennych, która została znacząco przyśpieszona oraz wyklucza wartości niezadeklarowane w skrypcie z zaciemniania polegającego na ich losowej zmianie nazw.

Dzięki temu, stałe wartości zadeklarowane w zewnętrznych plikach dołączonych przez include nie są zmieniane.

Cały proces zaciemniania kodu można zautomatyzować poprzez wykorzystanie odrębnego klienta konsolowego lub poprzez pakiety SDK dla PHP i Pythona.

https://www.pelock.com/products/autoit-obfuscator/download

https://www.pelock.com/products/autoit-obfuscator/api

AutoIt Obfuscator – Wersja konsolowa dla Windows i Linux

Zaciemnianie kodu źródłowego Javy

Realizując stopniową rozbudowę mojego obfuskatora dla Javy – JObfuscatora, dodałem nową strategię do zaciemniania kodu.

Polega ona na tym, że dla każdej metody pobierane są wszystkie możliwe wartości liczbowe (o ile nie kłóci się to ze składnią języka Java), które następnie przenoszone są do tablic.

https://www.pelock.com/pl/jobfuscator/

To sprawia, że analiza jest trudniejsza, ponieważ wymaga wyszukiwania po indeksach w tabeli każdej wartości numerycznej. Jeśli kiedykolwiek analizowałeś skompilowany kod, wiesz, że wartości zapisane w tablicach i odczytywane po indeksach sprawiają trudności w zrozumieniu, jaka wartość kryje się faktycznie w tablicy.

Razem z tą nową funkcjonalnością, zostały zaktualizowane pakiety SDK obfuskatora (dla PHP i Pythona) oraz pakiety dla Windows i Linuxa.

https://www.pelock.com/pl/produkty/jobfuscator/api

https://www.pelock.com/pl/produkty/jobfuscator/pobierz

Przykładowy kod Javy po zaciemnianiu czy też obfuskacji:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// An output from JObfuscator v1.01 - Bartosz Wójcik
//
// Website  : https://www.pelock.com/products/jobfuscator
// Version  : v1.01
// Params  : /MixCodeFlow /RenMethods /RenVars /ShuffleMethods /CryptStr /IntsToArray
// New lines : Windows (CRLF - \r\n)
// Date   : 29.07.2021
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Ideone {

  public static void main(String[] args) {
    int[] _a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU = { 25, 781851063, 0, 186043733, 308536662, 2099166591, 65535 };
    int sSlkJY4h_2s0_1o_z_PAe = _a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU[2];
    double pA6la_BMPq7e_41T_ = 0;
    double[] mXJrn_ywhskgJT0__c = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    sSlkJY4h_2s0_1o_z_PAe = _a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU[4];
    while (sSlkJY4h_2s0_1o_z_PAe != 2099166591) {
      switch(sSlkJY4h_2s0_1o_z_PAe) {
        case 904343992:
          String var_798 = "";
          int[] __HoJ2lBVb_XLauhwa = { 0x0053, 0x0075, 0x0063, 0x0071, 0x0068, 0x0066, 0x0078, 0x006B, 0x0028, 0x004D, 0x006F, 0x0081, 0x0075, 0x006E, 0x0082, 0x0078, 0x007F, 0x007F, 0x0032, 0x0050, 0x0034, 0x003A, 0x0044, 0x004D, 0x007E };
          for (int DQYVAM = 0, g_pIlsvecdqKrqqcjTotyogafe = 0; DQYVAM < _a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU[0]; DQYVAM++) {
            g_pIlsvecdqKrqqcjTotyogafe = __HoJ2lBVb_XLauhwa[DQYVAM];
            g_pIlsvecdqKrqqcjTotyogafe -= DQYVAM;
            var_798 += (char) (g_pIlsvecdqKrqqcjTotyogafe & _a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU[6]);
          }
          System.out.format(var_798, pA6la_BMPq7e_41T_);
          sSlkJY4h_2s0_1o_z_PAe = _a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU[5];
          break;
        case 1090387725:
          pA6la_BMPq7e_41T_ = PknrplwspWzftaZejcnrx(mXJrn_ywhskgJT0__c);
          sSlkJY4h_2s0_1o_z_PAe -= _a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU[3];
          break;
        case 308536662:
          double[] var_3179 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
          sSlkJY4h_2s0_1o_z_PAe -= -_a4joq_o8b_tUOPFS_YaaYlTU[1];
          break;
      }
    }
  }

  public static double PknrplwspWzftaZejcnrx(double[] numArray) {
    int[] yqAA2v4_8wxeB__XX0 = { 239790208, 0, 2003280558, 1806986744, 1639573144, 144062149, 2, 1567196536, 220961938, 834696410 };
    int pVtkndrLgwazueYclthlx = yqAA2v4_8wxeB__XX0[1];
    double var_2075 = 0;
    int var_2673 = 0;
    double GOSLX = 0, BWSIM_HPGKSCO = 0;
    pVtkndrLgwazueYclthlx = yqAA2v4_8wxeB__XX0[2];
    while (pVtkndrLgwazueYclthlx != yqAA2v4_8wxeB__XX0[3]) {
      switch(pVtkndrLgwazueYclthlx) {
        case 1639573144:
          var_2075 = GOSLX / var_2673;
          pVtkndrLgwazueYclthlx += -yqAA2v4_8wxeB__XX0[8];
          break;
        case 961954335:
          for (double SQZGBDCX_NPDPSRK_NMYXHDJC : numArray) {
            GOSLX += SQZGBDCX_NPDPSRK_NMYXHDJC;
          }
          pVtkndrLgwazueYclthlx = yqAA2v4_8wxeB__XX0[4];
          break;
        case 1567196536:
          pVtkndrLgwazueYclthlx -= -yqAA2v4_8wxeB__XX0[0];
          break;
        case 1418611206:
          for (double ZWGMm8X_5d_8buIiNh_x_h : numArray) {
            BWSIM_HPGKSCO += Math.pow(ZWGMm8X_5d_8buIiNh_x_h - var_2075, yqAA2v4_8wxeB__XX0[6]);
          }
          pVtkndrLgwazueYclthlx = yqAA2v4_8wxeB__XX0[7];
          break;
        case 144062149:
          var_2673 = numArray.length;
          pVtkndrLgwazueYclthlx ^= yqAA2v4_8wxeB__XX0[9];
          break;
        case 2003280558:
          BWSIM_HPGKSCO = 0.0;
          pVtkndrLgwazueYclthlx = yqAA2v4_8wxeB__XX0[5];
          break;
      }
    }
    return Math.sqrt(BWSIM_HPGKSCO / var_2673);
  }
}

Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na inne obfuskacje w kodzie źródłowym – dajcie znać, czekają na was darmowe kody aktywacyjne.