Jak napisać skomplikowany patch?

Nawiązując do artykułu Jak napisać prosty patch? i komentarzy @ img (hi mate), prezentuję bardziej rozbudowaną wersję patchera z całą gamą sprawdzania potencjalnych błędów. Jeśli zauważycie więcej potencjalnych kłopotów – piszcie w komentarzach (sam jestem ciekaw, co jeszcze może pójść nie tak w jak się wydaje prostej operacji).

#define UNICODE

#include <windows.h>
#include <Sfc.h>

// zalacz biblioteke SFC.lib (mechanizm ochrony plikow systemowych WFP / WRP)
#pragma comment(lib, "sfc")

int main()
{
	// pelna sciezka pliku do spatchowania
	const wchar_t * wszFilePath = L"C:\\plik.exe";

	// bajty, ktore zostana zapisane do pliku
	const BYTE cPatch[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC };

	// offset, pod ktorym zostana zapisane powyzsze bajty
	const DWORD dwPatchRawOffset = 0x1234;

	// rozmiar pliku
	DWORD dwFileSize = 0;

	// ilosc zapisanych bajtow w pliku (parametr dla funkcji WriteFile)
	DWORD dwWritten = 0;

	// kod bledu z funkcji zapisu do pliku WriteFile
	BOOL bWriteFileResult = FALSE;

	// sprawdz czy plik ma atrybuty read only lub znajduje sie na nosniku jak np. DVD
	DWORD dwFileAttributes = GetFileAttributes(wszFilePath);

	// czy udalo sie odczytac atrybuty?
	if (dwFileAttributes == INVALID_FILE_ATTRIBUTES)
	{
		MessageBox(NULL, L"Nie mozna odczytac atrybutow pliku (plik nie istnieje?)!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 1;
	}

	// czy plik ma atrybuty tylko do odczytu?
	if ( (dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_READONLY) != 0)
	{
		MessageBox(NULL, L"Wybrany plik nie ma praw do zapisu (lub znajduje sie na takim nosniku jak np. DVD)!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 2;
	}

	// czy plik jest chronionym plikiem systemowym?
	if (SfcIsFileProtected(NULL, wszFilePath) == TRUE)
	{
		MessageBox(NULL, L"Wybrany plik jest chronionym plikiem systemowym i automatycznie zostanie odtworzony po zmianie przez system Windows!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 3;
	}

	// otworz plik wejsciowy w trybie do zapisu (flaga GENERIC_WRITE)
	HANDLE hFile = CreateFile(wszFilePath, GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

	// jesli nie udalo sie otworzyc pliku - wyswietl komunikat i zakoncz
	if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
	{
		MessageBox(NULL, L"Nie udalo sie otworzyc pliku wejsciowego!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 4;
	}

	// pobierz rozmiar pliku
	dwFileSize = GetFileSize(hFile, NULL);

	// czy plik jest pusty?
	if (dwFileSize == 0)
	{
		CloseHandle(hFile);

		MessageBox(NULL, L"Plik jest pusty (0 bajtow)!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 5;
	}

	// czy wskaznik pliku, gdzie ma byc spatchowany przekracza rozmiar pliku?
	if ( (dwPatchRawOffset + sizeof(cPatch)) > dwFileSize)
	{
		CloseHandle(hFile);

		MessageBox(NULL, L"Wskaznik do spatchowania znajduje sie poza rozmiarem pliku!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 6;
	}

	// ustaw wskaznik pliku na offsecie (raw offset),
	// gdzie zostana zapisane zmodyfikowane bajty
	if (SetFilePointer(hFile, dwPatchRawOffset, 0, FILE_BEGIN) == INVALID_SET_FILE_POINTER)
	{
		CloseHandle(hFile);

		MessageBox(NULL, L"Nie udalo sie ustawic wskaznika do spatchowania w wybranym pliku!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 7;
	}

	// pod wskazanym adresem zapisz bajty z tablicy cPatch
	bWriteFileResult = WriteFile(hFile, cPatch, sizeof(cPatch), &dwWritten, NULL);

	// czy udalo sie zapisac do pliku?
	if (bWriteFileResult == FALSE)
	{
		CloseHandle(hFile);

		MessageBox(NULL, L"Wystapil blad zapisu do pliku!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 8;
	}

	// czy zapisane zostaly wszystkie bajty patcha?
	if (dwWritten != sizeof(cPatch))
	{
		CloseHandle(hFile);

		MessageBox(NULL, L"Nie udalo sie zapisac wszystkich bajtow!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 9;
	}

	// zapisz wyniki na dysk
	if (FlushFileBuffers(hFile) == FALSE)
	{
		CloseHandle(hFile);

		MessageBox(NULL, L"Nie udalo sie zapisac zmian na dysk!", L"Blad", MB_ICONERROR);
		return 10;
	}

	// zamknij plik
	CloseHandle(hFile);

	MessageBox(NULL, L"Plik zostal pomyslnie zmodyfikowany", L"Informacja", MB_ICONINFORMATION);

	return 0;
}

Źródła w języku angielskim zostały także opublikowane na https://github.com/PELock/Patch-File-Example

Komentarze (7)

antek

Wersji Windowsa sprawdzać nie trzeba, bo linkowanie sfc.dll powinno odfiltrować stare systemy ;).

Zastanawiam się tylko nad błędem przy ‘return 9’ — gdy on wystąpi, plik prawdopodobnie będzie uszkodzony, ponieważ zapisał się niepełny patch (jakimś cudem). Może trzeba dodać też robienie kopii zapasowej i przywracanie jej, gdy patch się nie powiedzie? To z kolei sugeruje użycie trochę innego rozwiązania — przed patchem należy zrobić kopię pliku, patchować kopię, a gdy wszystko jest OK, można swapnąć oryginał z kopią (MoveFile, ReplaceFile). Wtedy jest i robienie backupu, i program nadal działa, gdy patchowanie się nie powiedzie. Nie trzeba też używać transakcyjnego api i patch nagle działa w sposób atomowy, nawet jeśli ma dużo rzeczy do zmiany 😉

Odpowiedz
bartek

@antek: to z kolei rodzi pytania o to, czy i gdzie można wykonać kopię zapasową, do %temp%, no i czy jest odpowiednia ilość wolnego miejsca na dysku, oprócz tego przychodzi mi jeszcze do głowy pobieranie i przywracanie poprawnych dat modyfikacji oryginalnego pliku, usuwanie atrybutu read only i jego przywracanie w razie potrzeby 🙂

Odpowiedz
bartek

@Adam B. patche stosuje się NIE TYLKO jako cracki, ale wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzebna ingerencji w binarkę. Których instrukcji nie rozumiesz?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.