Zaciemnianie kodu źródłowego AutoIt

AutoIt Obfuscator doczekał się małych, acz ważnych aktualizacji:

  • Obsługa enumeracji bez określenia zakresu Local lub Global np. Enum $eIncr0, $eIncr2, $eIncr4
  • Obsługa enumeracji bez określenia zakresu Local lub Global wraz z własnym krokiem Step np. Enum Step * 4 $eIncr0, $eIncr2, $eIncr4
  • Poprawiono losowe przemianowanie nazw zmiennych
  • Przyśpieszono funkcję przemianowania nazw zmiennych

Najważniejszą zmianą jest nowa metoda analizy zmiennych, która została znacząco przyśpieszona oraz wyklucza wartości niezadeklarowane w skrypcie z zaciemniania polegającego na ich losowej zmianie nazw.

Dzięki temu, stałe wartości zadeklarowane w zewnętrznych plikach dołączonych przez include nie są zmieniane.

Cały proces zaciemniania kodu można zautomatyzować poprzez wykorzystanie odrębnego klienta konsolowego lub poprzez pakiety SDK dla PHP i Pythona.

https://www.pelock.com/products/autoit-obfuscator/download

https://www.pelock.com/products/autoit-obfuscator/api

AutoIt Obfuscator – Wersja konsolowa dla Windows i Linux

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.