Obufuskacja wartości liczbowych w Javie

Mój JObfuscator zyskał nową funkcjonalność, aby ochronić się przed wbudowanym deobfuscatorem w popularnym narzędziu do dekompilacji Javy – JEB.

https://www.pelock.com/pl/jobfuscator/

Wprowadzona zmiana do silnika w wersji v1.02:

 • Strategia obfuskacyjna polegajaca na przenoszeniu wartości liczbowych do tablic, zamiast zapisywanych tam wartości integer, zapisuje je jako typ double, aby zapobiec deobfuskacji przez popularne dekompilatory Javy np. double[] var_2597 = new double[]{13.898355719807563D, 65535.73657403742D, ... };.

A wyniki poniżej:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// An output from JObfuscator v1.02 - Bartosz Wójcik
//
// Website  : https://www.pelock.com/products/jobfuscator
// Version  : v1.02
// Params  : /MixCodeFlow /RenMethods /RenVars /ShuffleMethods /CryptStr /IntsToArray
// New lines : Windows (CRLF - \r\n)
// Date   : 30.07.2021
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Ideone {

  public static void main(String[] args) {
    double[] jD4b___uBcBLnT4DPDc = { 7.604463844941735E8, 0.4824279911499976, 46681.74401412342, 6.34113063370141E8, 65535.63496958159, 5.852873783059233E8, 25.66917563526717, 1.2261583709266335E7, 1.8878934664606395E9 };
    int fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq = (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[1]);
    double g_tagCadjjq = 0;
    double[] g_pUotremgjarSxlrilxsp = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq = (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[8]);
    while (fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq != (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[0])) {
      switch(fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq) {
        case 1382297864:
          g_tagCadjjq = func_3903(g_pUotremgjarSxlrilxsp);
          fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq += (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[7]);
          break;
        case 1887893466:
          double[] XGYUK_LACYDYTIW_EMMQXIKKLZ = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
          fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq ^= (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[5]);
          break;
        case 1394559447:
          String PUWZTYOXS_HDNJMV_IERUS = "";
          int[] FJUVLQWHW = { 0x49FA, 0x4A1B, 0x4A08, 0x4A15, 0x4A0B, 0x4A08, 0x4A19, 0x4A0B, 0x49C7, 0x49EB, 0x4A0C, 0x4A1D, 0x4A10, 0x4A08, 0x4A1B, 0x4A10, 0x4A16, 0x4A15, 0x49C7, 0x49E4, 0x49C7, 0x49CC, 0x49D5, 0x49DD, 0x4A0D };
          for (int UVANKYPS = 0, MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI = 0; UVANKYPS < (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[6]); UVANKYPS++) {
            MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI = FJUVLQWHW[UVANKYPS];
            MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI += (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[2]);
            PUWZTYOXS_HDNJMV_IERUS += (char) (MIKHXBMRDG_MUBVDJQGWP_EBPCHEYDCI & (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[4]));
          }
          System.out.format(PUWZTYOXS_HDNJMV_IERUS, g_tagCadjjq);
          fIpmgdCymnfvihwPzvzzuq -= (int) (jD4b___uBcBLnT4DPDc[3]);
          break;
      }
    }
  }

  public static double func_3903(double[] numArray) {
    double[] GSfEZBJsdhjRI___ = { 2.421334501204269, 4.2393759827450454E8, 0.06646005259426904, 2.9763455637251534E7, 1.1946054156556988E9, 1.4664297363385243E9, 1.7585613120558941E9, 9.148263841375413E8, 1.501540404215826E8 };
    int gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[2]);
    double pPmqsyfrtFwamsgfysyWkekjdfl = 0;
    double var_921 = 0, BEFYYQAD = 0;
    int dIblmttjWoinogu = 0;
    gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[7]);
    while (gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 != 1466429736) {
      switch(gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7) {
        case 684346482:
          for (double HGSQSTL_IVVSZST_YJJUENDDQE : numArray) {
            BEFYYQAD += Math.pow(HGSQSTL_IVVSZST_YJJUENDDQE - pPmqsyfrtFwamsgfysyWkekjdfl, (int) (GSfEZBJsdhjRI___[0]));
          }
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 ^= (int) (GSfEZBJsdhjRI___[1]);
          break;
        case 1878951897:
          pPmqsyfrtFwamsgfysyWkekjdfl = var_921 / dIblmttjWoinogu;
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 += -(int) (GSfEZBJsdhjRI___[4]);
          break;
        case 1728797857:
          for (double LDUUTP_VAPNT_LNFBFX : numArray) {
            var_921 += LDUUTP_VAPNT_LNFBFX;
          }
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 += (int) (GSfEZBJsdhjRI___[8]);
          break;
        case 914826384:
          BEFYYQAD = 0.0;
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[6]);
          break;
        case 831425100:
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 = (int) (GSfEZBJsdhjRI___[5]);
          break;
        case 1758561312:
          dIblmttjWoinogu = numArray.length;
          gnLj0_X9TMHrL_7Sg_K7 -= (int) (GSfEZBJsdhjRI___[3]);
          break;
      }
    }
    return Math.sqrt(BEFYYQAD / dIblmttjWoinogu);
  }
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.