JObfuscator – wielopoziomowa obfuskacja liczb

Aktywne prace nad moim obfuskatorem dla Javy, czyli JObfuscatorem doprowadziły do poprawienia drobnych błędów i rozszerzenia funkcjonalności.

Historia silnika

v1.03 – 31.07.2021

 • Niektóre wartości typu integer nie były poprawnie ekstrahowane dla strategii obfuskacyjnej polegającej na przenoszeniu wartości liczbowych do tablic
 • Wielopoziomowa obfuskacja wyekstrahowanych wartości liczbowych do tablic (do losowej liczby tablic, o typach double i integer)

Jak prezentują się wprowadzone zmiany do silnika obfuskatora?

Spójrzcie sami (sprawdźcie kompilację i działanie na portalu https://ideone.com/4rSD6H):

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// An output from JObfuscator v1.03 - Bartosz Wójcik
//
// Website  : https://www.pelock.com/products/jobfuscator
// Version  : v1.03
// Params  : /MixCodeFlow /RenMethods /RenVars /ShuffleMethods /CryptStr /IntsToArray
// New lines : Windows (CRLF - \r\n)
// Date   : 31.07.2021
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Ideone {

  public static double func_748(double[] numArray) {
    double[] BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG = { 1.8344549046243548, 5.062054289224274, 7.695212304538046, 3.606439894394656, 4.265849473042911, 9.96684814353308, 8.362462143997828, 6.336325894460848, 0.7265577365920909, 2.9266295367407764 };
    int[] dIixxpmMmowl = { 6, 9, 0, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 1 };
    int[] XQKGIAFO_OQZSLJER = { 5, 9, 1, 8, 4, 7, 6, 0, 3, 2 };
    double[] tagYigawnpkqDhxlb = { 3.263948550416058, 9.506111981988184, 8.799502940234945, 7.700252686617247, 1.3465800623355373, 2.131837713068907, 5.6526718473487705, 0.06485003367562314, 6.782236296833905, 4.00779348146718 };
    int[] _oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm = { 3, 7, 2, 0, 8, 1, 4, 6, 5, 9 };
    int[] g_pDmfgavnzNonebuo = { 0, 7, 2, 5, 4, 3, 8, 6, 1, 9 };
    double[] k1j_sHi_k_suVW_nn51lh = { 6.850663063985456, 1.0223415697622065, 4.425450723540837, 3.305111840357848, 0.8509365697301294, 2.6691116655865232, 7.392181980579024, 5.250660143996177, 8.733419893526216, 9.12956312338991 };
    double[] _Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_ = { 4.669312410136314, 9.905904441183344, 1.41717038302091, 7.982376427084375, 0.25865577282531504, 3.4462119989265823, 6.8207154875949305, 8.907167365920236, 2.3288730590373348, 5.774660880160418 };
    double[] var_2348 = { 6.327896179462817E8, 3.007227578022376E8, 8.524628358549372E8, 2.4199821681698745, 0.6530250709618525, 1.7483600058531854E9, 5.2067350213003665E7, 1.4587142855345135E9, 1.400521274936009E8, 2.0650663616872746E8 };
    int var_1784 = (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[6])]]])]]])])]);
    double YSXNIZHFC_VFLLKH = 0, LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF = 0;
    double KZQIQLKZAU = 0;
    int g_tagCfclaowvq = (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[6])]]])]]])])]);
    var_1784 = (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[7])]]])]]])])]);
    while (var_1784 != (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[5])]]])]]])])])) {
      switch(var_1784) {
        case 1748360005:
          LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF = 0.0;
          var_1784 += (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[2])]]])]]])])]);
          break;
        case 1856283626:
          KZQIQLKZAU = YSXNIZHFC_VFLLKH / g_tagCfclaowvq;
          var_1784 += -(int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[0])]]])]]])])]);
          break;
        case 397569341:
          for (double var_3315 : numArray) {
            LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF += Math.pow(var_3315 - KZQIQLKZAU, (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[8])]]])]]])])]));
          }
          var_1784 ^= (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[1])]]])]]])])]);
          break;
        case 346558763:
          var_1784 -= (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[3])]]])]]])])]);
          break;
        case 2049082762:
          g_tagCfclaowvq = numArray.length;
          var_1784 ^= (int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[4])]]])]]])])]);
          break;
        case 1223494009:
          for (double Znwm6_8u9jX_xR5pTD_d_do : numArray) {
            YSXNIZHFC_VFLLKH += Znwm6_8u9jX_xR5pTD_d_do;
          }
          var_1784 -= -(int) (var_2348[(int) (_Ya_3b5B3nyUHEGf_LIb_[(int) (k1j_sHi_k_suVW_nn51lh[g_pDmfgavnzNonebuo[_oGLZW_uXim6WBCsx_7fGFm[(int) (tagYigawnpkqDhxlb[XQKGIAFO_OQZSLJER[dIixxpmMmowl[(int) (BCRDUROMOY_MNAXYNOXOG[9])]]])]]])])]);
          break;
      }
    }
    return Math.sqrt(LNQABHOCUL_PRYEJ_VCWSMUEIF / g_tagCfclaowvq);
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] IOGSLYG = { 6, 9, 8, 1, 4, 7, 3, 5, 2, 0 };
    double[] g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws = { 9.893982473846211, 8.837770674688722, 4.067157256008418, 2.3115297856816746, 3.8716062493716654, 5.507190514670451, 7.818988112023534, 1.7250220192323442, 0.8523908886140618, 6.747058567002978 };
    double[] L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt = { 7.849531919066571, 8.756056001455965, 5.581372756652905, 2.6854431574696265, 9.54031957784418, 4.751783077753141, 0.6519077871165615, 3.4725415203664936, 1.1796436510537949, 6.529240205849044 };
    double[] var_1843 = { 3.5830414679999727, 7.765002064574897, 5.747420361437176, 9.03918146781341, 2.1694631753099203, 4.461227633821848, 0.5928498544188721, 6.733060110767956, 8.972045828379096, 1.2936970621901658 };
    int[] var_270 = { 3, 4, 8, 5, 2, 0, 7, 9, 6, 1 };
    double[] FGDZKSMUBL_BSADUFHN = { 2.709181395472024, 1.4138229626532237, 8.452781324621286, 4.07039292629872, 0.5563463088620194, 3.190693548607314, 9.40094856498094, 7.255549494320699, 5.936277596640855, 6.592431990297909 };
    double[] zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_ = { 7.3909715123201245, 1.5001898092106307, 3.9693951519131065, 8.18801670301216, 9.82689109546222, 0.6781820978264445, 4.300516190313363, 6.311729342757382, 2.786311440143259, 5.545528271312568 };
    int[] nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm = { 5, 3, 1, 7, 0, 2, 4, 6, 9, 8 };
    double[] var_1804 = { 6.792311684420676, 8.201772053960008, 3.479304446030777, 4.052087473990268, 1.6341533643498025, 7.802566748925835, 2.157374245574941, 5.55583987079309, 9.623213031935967, 0.19074568575208029 };
    int[] CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM = { 1, 25, 15, 0, 65535, 1629319923, 798969606, 265582820, 312187509, 1095933137 };
    int EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[5]])])])]])])]])];
    double v0sksO_xvISrww64_my_W_Z = 0;
    double[] bWnmupvqmjUyxevxldr = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[6]])])])]])])]])];
    while (EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG != CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[7]])])])]])])]])]) {
      switch(EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG) {
        case 798969606:
          v0sksO_xvISrww64_my_W_Z = func_748(bWnmupvqmjUyxevxldr);
          EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG += CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[9]])])])]])])]])];
          break;
        case 1894902743:
          String f_WtDQJM_q_eckhu9 = "";
          int[] var_972 = { 0x00A8, 0x00EA, 0x00C4, 0x00DE, 0x00CA, 0x00C4, 0x00E6, 0x00CA, 0x0042, 0x008A, 0x00CC, 0x00EE, 0x00D4, 0x00C4, 0x00EA, 0x00D4, 0x00E0, 0x00DE, 0x0042, 0x007C, 0x0042, 0x004C, 0x005E, 0x006E, 0x00CE };
          for (int var_3152 = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[5]])])])]])])]])], var_3085 = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[5]])])])]])])]])]; var_3152 < CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[2]])])])]])])]])]; var_3152++) {
            var_3085 = var_972[var_3152];
            var_3085 = (((var_3085 & CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[0]])])])]])])]])]) >> CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[1]])])])]])])]])]) | (var_3085 << CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[8]])])])]])])]])])) & CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[0]])])])]])])]])];
            var_3085--;
            f_WtDQJM_q_eckhu9 += (char) (var_3085 & CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[0]])])])]])])]])]);
          }
          System.out.format(f_WtDQJM_q_eckhu9, v0sksO_xvISrww64_my_W_Z);
          EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG += -CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[4]])])])]])])]])];
          break;
        case 312187509:
          double[] JSAWI_MIESGAXF_LTYZRZ = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
          EBDMEMH_JEVGN_LPJCQCVGCG = CGHFE_BQOXOKPBRE_CIHGIXCFM[(int) (var_1804[nJcdtqsqmUkqrltquhJavwrm[(int) (zYT7J_NZE_cvq1ru_kpu_[(int) (FGDZKSMUBL_BSADUFHN[var_270[(int) (var_1843[(int) (L_iKHhgT_aPp_5B9Ozwt[(int) (g_hWqxrgZtfdcUtwbkrws[IOGSLYG[3]])])])]])])]])];
          break;
      }
    }
  }
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.