PE Format Poster (english)

Portable Executable Format Poster

I’ve created PE Format poster in A1 59,4 x 84,1 cm format, including almost all of the structures from PE/PE32+ format (with comments from WinNT.h header file), if you would like to buy a printed copy, please contact me.

Format pliku PE/PE32+

Printed copy

PE Format Poster PE Format Poster PE Format Poster PE Format Poster PE Format Poster PE Format Poster PE Format Poster PE Format Poster

Still Availablecontact me

Komentarze (8)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">