Technologiczna bieda kompilatora PureBasic

Nawiązując do artykułu o kompilatorze Go, nie mogę ominąć kompilatora PureBasic w wersji od 4.xx do 5.30. Jest to kompilator dla kolejnej odmiany języka BASIC, której developerzy są głusi na wszelkie maile dotyczące nieprawidłowości w kodzie i w ogóle “nie rozumieją o co chodzi”.

Więc o co tym razem mi chodzi? Analizowałem plik kompilatora PureBasic.exe w wersji 5.30. Może zacznijmy od optymalizacji.

1. Optymalizacja

Optymalizacja to słowo, które jest obce twórcom kompilatora PureBasic. W poprzednim artykule ktoś sugerował, że biedna optymalizacja kompilatora Go być może ma jakiś “sens”, na pewno jakiś gimbus, który nie rozróżnia assemblera od akumulatora, no więc być może i tutaj znajdziesz jakiś sens (czekam na komentarz):

.code:004F165E         mov   ebp, [esp+10h+arg_70]
.code:004F1665         push  ebp
.code:004F1666         pop   ebp
.code:004F1667         mov   ebx, [ebp+684h]
.code:004F166D         cmp   ebx, [esp+10h+var_10]
.code:004F1670         jnz   short loc_4F16A9
.code:004F1672         push  0
.code:004F1677         mov   ebp, [esp+14h+arg_70]
.code:004F167E         push  ebp
.code:004F167F         pop   ebp
.code:004F1680         push  dword ptr [ebp+688h]
.code:004F1686         call  sub_5743CC

Nie wiem jak można by i to zaklasyfikować? push ebp + pop ebp = zero efektu, wyrównanie kolejnych instrukcji też nie.

Kolejny genialny fragment kodu:

.code:004F1FBE sub_4F1FBE   proc near        ; DATA XREF: start+50C7o
.code:004F1FBE         push  dword_703918
.code:004F1FC4         pop   eax
.code:004F1FC5         mov   dword_70411C, eax
.code:004F1FCA         push  dword_7039CC
.code:004F1FD0         pop   eax
.code:004F1FD1         mov   dword_703EE4, eax
.code:004F1FD6         push  dword_703F08
.code:004F1FDC         pop   eax
.code:004F1FDD         mov   dword_703CC0, eax
.code:004F1FE2         xor   eax, eax
.code:004F1FE4         retn  4
.code:004F1FE4 sub_4F1FBE   endp

Widać ktoś nie doczytał, że instrukcją mov można również odczytać dane z pamięci, pomijając dodatkowo stos.

Teraz trochę dłuższy fragment, w którym być może zauważycie pewien powtarzający się wzorzec:

.code:00401B0E         mov   ebp, dword_705314
.code:00401B14         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 31h
.code:00401B1B         mov   dword ptr [ebp+10h], 5Bh
.code:00401B22         add   ebp, 8
.code:00401B25         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401B28         call  sub_56E513
.code:00401B2D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401B33         add   ebp, 8
.code:00401B36         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401B39         mov   edx, offset off_696024 ; Str
.code:00401B3E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401B41         call  sub_540558
.code:00401B46         mov   ebp, dword_705314
.code:00401B4C         add   ebp, 8
.code:00401B4F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401B52         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 0C80000h
.code:00401B59         mov   ebp, dword_705314
.code:00401B5F         add   ebp, 8
.code:00401B62         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401B65         mov   dword ptr [ebp+10h], 1
.code:00401B6C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401B72         add   ebp, 8
.code:00401B75         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401B78         call  sub_56E513
.code:00401B7D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401B83         add   ebp, 8
.code:00401B86         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401B89         mov   edx, offset off_6953F2 ; Str
.code:00401B8E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401B91         call  sub_540558
.code:00401B96         mov   ebp, dword_705314
.code:00401B9C         add   ebp, 8
.code:00401B9F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401BA2         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 0CA0000h
.code:00401BA9         mov   ebp, dword_705314
.code:00401BAF         add   ebp, 8
.code:00401BB2         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401BB5         mov   dword ptr [ebp+10h], 2
.code:00401BBC         mov   ebp, dword_705314
.code:00401BC2         add   ebp, 8
.code:00401BC5         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401BC8         call  sub_56E513
.code:00401BCD         mov   ebp, dword_705314
.code:00401BD3         add   ebp, 8
.code:00401BD6         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401BD9         mov   edx, offset off_691FE6 ; Str
.code:00401BDE         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401BE1         call  sub_540558
.code:00401BE6         mov   ebp, dword_705314
.code:00401BEC         add   ebp, 8
.code:00401BEF         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401BF2         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 0C90000h
.code:00401BF9         mov   ebp, dword_705314
.code:00401BFF         add   ebp, 8
.code:00401C02         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401C05         mov   dword ptr [ebp+10h], 4
.code:00401C0C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C12         add   ebp, 8
.code:00401C15         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401C18         call  sub_56E513
.code:00401C1D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C23         add   ebp, 8
.code:00401C26         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401C29         mov   edx, offset off_691198 ; Str
.code:00401C2E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401C31         call  sub_540558
.code:00401C36         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C3C         add   ebp, 8
.code:00401C3F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401C42         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 0C40000h
.code:00401C49         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C4F         add   ebp, 8
.code:00401C52         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401C55         mov   dword ptr [ebp+10h], 8
.code:00401C5C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C62         add   ebp, 8
.code:00401C65         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401C68         call  sub_56E513
.code:00401C6D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C73         add   ebp, 8
.code:00401C76         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401C79         mov   edx, offset off_69AAA0 ; Str
.code:00401C7E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401C81         call  sub_540558
.code:00401C86         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C8C         add   ebp, 8
.code:00401C8F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401C92         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 10000000h
.code:00401C99         mov   ebp, dword_705314
.code:00401C9F         add   ebp, 8
.code:00401CA2         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401CA5         mov   dword ptr [ebp+10h], 10h
.code:00401CAC         mov   ebp, dword_705314
.code:00401CB2         add   ebp, 8
.code:00401CB5         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401CB8         call  sub_56E513
.code:00401CBD         mov   ebp, dword_705314
.code:00401CC3         add   ebp, 8
.code:00401CC6         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401CC9         mov   edx, offset off_695A52 ; Str
.code:00401CCE         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401CD1         call  sub_540558
.code:00401CD6         mov   ebp, dword_705314
.code:00401CDC         add   ebp, 8
.code:00401CDF         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401CE2         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 0C00000h
.code:00401CE9         mov   ebp, dword_705314
.code:00401CEF         add   ebp, 8
.code:00401CF2         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401CF5         mov   dword ptr [ebp+10h], 20h
.code:00401CFC         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D02         add   ebp, 8
.code:00401D05         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401D08         call  sub_56E513
.code:00401D0D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D13         add   ebp, 8
.code:00401D16         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401D19         mov   edx, offset off_68ED54 ; Str
.code:00401D1E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401D21         call  sub_540558
.code:00401D26         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D2C         add   ebp, 8
.code:00401D2F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401D32         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 4
.code:00401D39         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D3F         add   ebp, 8
.code:00401D42         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401D45         mov   dword ptr [ebp+10h], 40h
.code:00401D4C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D52         add   ebp, 8
.code:00401D55         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401D58         call  sub_56E513
.code:00401D5D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D63         add   ebp, 8
.code:00401D66         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401D69         mov   edx, offset off_69312E ; Str
.code:00401D6E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401D71         call  sub_540558
.code:00401D76         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D7C         add   ebp, 8
.code:00401D7F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401D82         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 80000000h
.code:00401D89         mov   ebp, dword_705314
.code:00401D8F         add   ebp, 8
.code:00401D92         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401D95         mov   dword ptr [ebp+10h], 80h
.code:00401D9C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401DA2         add   ebp, 8
.code:00401DA5         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401DA8         call  sub_56E513
.code:00401DAD         mov   ebp, dword_705314
.code:00401DB3         add   ebp, 8
.code:00401DB6         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401DB9         mov   edx, offset off_6916E6 ; Str
.code:00401DBE         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401DC1         call  sub_540558
.code:00401DC6         mov   ebp, dword_705314
.code:00401DCC         add   ebp, 8
.code:00401DCF         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401DD2         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 1
.code:00401DD9         mov   ebp, dword_705314
.code:00401DDF         add   ebp, 8
.code:00401DE2         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401DE5         mov   dword ptr [ebp+10h], 100h
.code:00401DEC         mov   ebp, dword_705314
.code:00401DF2         add   ebp, 8
.code:00401DF5         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401DF8         call  sub_56E513
.code:00401DFD         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E03         add   ebp, 8
.code:00401E06         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401E09         mov   edx, offset off_68C802 ; Str
.code:00401E0E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401E11         call  sub_540558
.code:00401E16         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E1C         add   ebp, 8
.code:00401E1F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401E22         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 2
.code:00401E29         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E2F         add   ebp, 8
.code:00401E32         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401E35         mov   dword ptr [ebp+10h], 200h
.code:00401E3C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E42         add   ebp, 8
.code:00401E45         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401E48         call  sub_56E513
.code:00401E4D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E53         add   ebp, 8
.code:00401E56         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401E59         mov   edx, offset off_69776C ; Str
.code:00401E5E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401E61         call  sub_540558
.code:00401E66         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E6C         add   ebp, 8
.code:00401E6F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401E72         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 1000000h
.code:00401E79         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E7F         add   ebp, 8
.code:00401E82         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401E85         mov   dword ptr [ebp+10h], 400h
.code:00401E8C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401E92         add   ebp, 8
.code:00401E95         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401E98         call  sub_56E513
.code:00401E9D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401EA3         add   ebp, 8
.code:00401EA6         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401EA9         mov   edx, offset off_694F68 ; Str
.code:00401EAE         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401EB1         call  sub_540558
.code:00401EB6         mov   ebp, dword_705314
.code:00401EBC         add   ebp, 8
.code:00401EBF         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401EC2         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 20000000h
.code:00401EC9         mov   ebp, dword_705314
.code:00401ECF         add   ebp, 8
.code:00401ED2         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401ED5         mov   dword ptr [ebp+10h], 800h
.code:00401EDC         mov   ebp, dword_705314
.code:00401EE2         add   ebp, 8
.code:00401EE5         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00401EE8         call  sub_56E513
.code:00401EED         mov   ebp, dword_705314
.code:00401EF3         add   ebp, 8
.code:00401EF6         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401EF9         mov   edx, offset off_690ADC ; Str
.code:00401EFE         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401F01         call  sub_540558
.code:00401F06         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F0C         add   ebp, 8
.code:00401F0F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401F12         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 8
.code:00401F19         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F1F         add   ebp, 8
.code:00401F22         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00401F25         mov   dword ptr [ebp+10h], 1000h
.code:00401F2C         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F32         add   ebp, 8
.code:00401F35         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00401F38         call  sub_56E513
.code:00401F3D         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F43         add   ebp, 8
.code:00401F46         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00401F49         mov   edx, offset off_697A38 ; Str
.code:00401F4E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401F51         call  sub_540558
.code:00401F56         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F5C         add   ebp, 8
.code:00401F5F         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00401F62         call  sub_56E513
.code:00401F67         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F6D         add   ebp, 8
.code:00401F70         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00401F73         mov   edx, offset off_69D178 ; Str
.code:00401F78         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401F7B         call  sub_540558
.code:00401F80         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F86         add   ebp, 8
.code:00401F89         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00401F8C         call  sub_56E513
.code:00401F91         mov   ebp, dword_705314
.code:00401F97         add   ebp, 8
.code:00401F9A         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00401F9D         mov   edx, offset off_699E48 ; Str
.code:00401FA2         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401FA5         call  sub_540558
.code:00401FAA         mov   ebp, dword_705314
.code:00401FB0         add   ebp, 8
.code:00401FB3         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00401FB6         call  sub_56E513
.code:00401FBB         mov   ebp, dword_705314
.code:00401FC1         add   ebp, 8
.code:00401FC4         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00401FC7         mov   edx, offset off_69770A ; Str
.code:00401FCC         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401FCF         call  sub_540558
.code:00401FD4         mov   ebp, dword_705314
.code:00401FDA         add   ebp, 8
.code:00401FDD         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00401FE0         call  sub_56E513
.code:00401FE5         mov   ebp, dword_705314
.code:00401FEB         add   ebp, 8
.code:00401FEE         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00401FF1         mov   edx, offset off_692BA4 ; Str
.code:00401FF6         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00401FF9         call  sub_540558
.code:00401FFE         mov   ebp, dword_705314
.code:00402004         add   ebp, 8
.code:00402007         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:0040200A         call  sub_56E513
.code:0040200F         mov   ebp, dword_705314
.code:00402015         add   ebp, 8
.code:00402018         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:0040201B         mov   edx, offset off_68FA1C ; Str
.code:00402020         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402023         call  sub_540558
.code:00402028         mov   ebp, dword_705314
.code:0040202E         add   ebp, 8
.code:00402031         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00402034         call  sub_56E513
.code:00402039         mov   ebp, dword_705314
.code:0040203F         add   ebp, 8
.code:00402042         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00402045         mov   edx, offset off_6953C2 ; Str
.code:0040204A         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:0040204D         call  sub_540558
.code:00402052         mov   ebp, dword_705314
.code:00402058         add   ebp, 8
.code:0040205B         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:0040205E         call  sub_56E513
.code:00402063         mov   ebp, dword_705314
.code:00402069         add   ebp, 8
.code:0040206C         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:0040206F         mov   edx, offset off_699AE0 ; Str
.code:00402074         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402077         call  sub_540558
.code:0040207C         mov   ebp, dword_705314
.code:00402082         add   ebp, 8
.code:00402085         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00402088         call  sub_56E513
.code:0040208D         mov   ebp, dword_705314
.code:00402093         add   ebp, 8
.code:00402096         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00402099         mov   edx, offset off_695382 ; Str
.code:0040209E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:004020A1         call  sub_540558
.code:004020A6         mov   ebp, dword_705314
.code:004020AC         add   ebp, 8
.code:004020AF         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:004020B2         call  sub_56E513
.code:004020B7         mov   ebp, dword_705314
.code:004020BD         add   ebp, 8
.code:004020C0         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:004020C3         mov   edx, offset off_692706 ; Str
.code:004020C8         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:004020CB         call  sub_540558
.code:004020D0         mov   ebp, dword_705314
.code:004020D6         add   ebp, 8
.code:004020D9         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:004020DC         call  sub_56E513
.code:004020E1         mov   ebp, dword_705314
.code:004020E7         add   ebp, 8
.code:004020EA         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:004020ED         mov   edx, offset off_6897C6 ; Str
.code:004020F2         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:004020F5         call  sub_540558
.code:004020FA         mov   ebp, dword_705314
.code:00402100         add   ebp, 8
.code:00402103         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00402106         call  sub_56E513
.code:0040210B         mov   ebp, dword_705314
.code:00402111         add   ebp, 8
.code:00402114         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00402117         mov   edx, offset off_69784A ; Str
.code:0040211C         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:0040211F         call  sub_540558
.code:00402124         mov   ebp, dword_705314
.code:0040212A         add   ebp, 8
.code:0040212D         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:00402130         call  sub_56E513
.code:00402135         mov   ebp, dword_705314
.code:0040213B         add   ebp, 8
.code:0040213E         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:00402141         mov   edx, offset off_69790A ; Str
.code:00402146         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402149         call  sub_540558
.code:0040214E         mov   ebp, dword_705314
.code:00402154         add   ebp, 8
.code:00402157         push  dword ptr [ebp+15h]
.code:0040215A         call  sub_56E513
.code:0040215F         mov   ebp, dword_705314
.code:00402165         add   ebp, 8
.code:00402168         mov   ebp, [ebp+19h]
.code:0040216B         mov   edx, offset off_698C36 ; Str
.code:00402170         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402173         call  sub_540558
.code:00402178         push  dword_705310
.code:0040217E         call  sub_56E513
.code:00402183         mov   ebp, dword_705314
.code:00402189         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 32h
.code:00402190         mov   edx, offset aButton ; "Button"
.code:00402195         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402198         call  sub_540558
.code:0040219D         mov   byte ptr [ebp+14h], 1
.code:004021A1         mov   dword ptr [ebp+10h], 59h
.code:004021A8         add   ebp, 8
.code:004021AB         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:004021AE         call  sub_56E513
.code:004021B3         mov   ebp, dword_705314
.code:004021B9         add   ebp, 8
.code:004021BC         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004021BF         mov   edx, offset off_696176 ; Str
.code:004021C4         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:004021C7         call  sub_540558
.code:004021CC         mov   ebp, dword_705314
.code:004021D2         add   ebp, 8
.code:004021D5         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004021D8         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 200h
.code:004021DF         mov   ebp, dword_705314
.code:004021E5         add   ebp, 8
.code:004021E8         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004021EB         mov   dword ptr [ebp+10h], 1
.code:004021F2         mov   ebp, dword_705314
.code:004021F8         add   ebp, 8
.code:004021FB         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:004021FE         call  sub_56E513
.code:00402203         mov   ebp, dword_705314
.code:00402209         add   ebp, 8
.code:0040220C         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:0040220F         mov   edx, offset off_6939FE ; Str
.code:00402214         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402217         call  sub_540558
.code:0040221C         mov   ebp, dword_705314
.code:00402222         add   ebp, 8
.code:00402225         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00402228         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 100h
.code:0040222F         mov   ebp, dword_705314
.code:00402235         add   ebp, 8
.code:00402238         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:0040223B         mov   dword ptr [ebp+10h], 2
.code:00402242         mov   ebp, dword_705314
.code:00402248         add   ebp, 8
.code:0040224B         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:0040224E         call  sub_56E513
.code:00402253         mov   ebp, dword_705314
.code:00402259         add   ebp, 8
.code:0040225C         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:0040225F         mov   edx, offset off_68A2BC ; Str
.code:00402264         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402267         call  sub_540558
.code:0040226C         mov   ebp, dword_705314
.code:00402272         add   ebp, 8
.code:00402275         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00402278         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 1
.code:0040227F         mov   ebp, dword_705314
.code:00402285         add   ebp, 8
.code:00402288         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:0040228B         mov   dword ptr [ebp+10h], 4
.code:00402292         mov   ebp, dword_705314
.code:00402298         add   ebp, 8
.code:0040229B         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:0040229E         call  sub_56E513
.code:004022A3         mov   ebp, dword_705314
.code:004022A9         add   ebp, 8
.code:004022AC         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004022AF         mov   edx, offset off_698054 ; Str
.code:004022B4         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:004022B7         call  sub_540558
.code:004022BC         mov   ebp, dword_705314
.code:004022C2         add   ebp, 8
.code:004022C5         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004022C8         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 2000h
.code:004022CF         mov   ebp, dword_705314
.code:004022D5         add   ebp, 8
.code:004022D8         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004022DB         mov   dword ptr [ebp+10h], 8
.code:004022E2         mov   ebp, dword_705314
.code:004022E8         add   ebp, 8
.code:004022EB         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:004022EE         call  sub_56E513
.code:004022F3         mov   ebp, dword_705314
.code:004022F9         add   ebp, 8
.code:004022FC         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004022FF         mov   edx, offset off_69A590 ; Str
.code:00402304         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402307         call  sub_540558
.code:0040230C         mov   ebp, dword_705314
.code:00402312         add   ebp, 8
.code:00402315         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00402318         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 1003h
.code:0040231F         mov   ebp, dword_705314
.code:00402325         add   ebp, 8
.code:00402328         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:0040232B         mov   dword ptr [ebp+10h], 10h
.code:00402332         push  dword_705310
.code:00402338         call  sub_56E513
.code:0040233D         mov   ebp, dword_705314
.code:00402343         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 33h
.code:0040234A         mov   byte ptr [ebp+14h], 1
.code:0040234E         mov   edx, offset aB_10 ; "B"
.code:00402353         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402356         call  sub_540558
.code:0040235B         mov   dword ptr [ebp+10h], 5Ah
.code:00402362         add   ebp, 8
.code:00402365         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:00402368         call  sub_56E513
.code:0040236D         mov   ebp, dword_705314
.code:00402373         add   ebp, 8
.code:00402376         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00402379         mov   edx, offset off_69A590 ; Str
.code:0040237E         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:00402381         call  sub_540558
.code:00402386         mov   ebp, dword_705314
.code:0040238C         add   ebp, 8
.code:0040238F         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:00402392         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 1003h
.code:00402399         mov   ebp, dword_705314
.code:0040239F         add   ebp, 8
.code:004023A2         mov   ebp, [ebp+11h]
.code:004023A5         mov   dword ptr [ebp+10h], 10h
.code:004023AC         push  dword_705310
.code:004023B2         call  sub_56E513
.code:004023B7         mov   ebp, dword_705314
.code:004023BD         mov   dword ptr [ebp+0Ch], 49h
.code:004023C4         mov   byte ptr [ebp+14h], 1
.code:004023C8         mov   dword ptr [ebp+10h], 5Bh
.code:004023CF         mov   edx, offset off_69635E ; Str
.code:004023D4         lea   ecx, [ebp+8]  ; int
.code:004023D7         call  sub_540558
.code:004023DC         add   ebp, 8
.code:004023DF         push  dword ptr [ebp+0Dh]
.code:004023E2         call  sub_56E513
.code:004023E7         mov   ebp, dword_705314

Kolejno ustawiana jest wartość rejestru EBP, nie zważając na to, że z 20 razy jest ta sama operacja wykonywana, być może twórcy PureBasic-a  doczytali o loop unrollingu i wdrożyli go w życie z dodatkowymi benefitami…

2. Techniki czyszczenia stosu dla cdecl

Konwencja wywoływania funkcji cdecl bazuje na tym, że parametry są kolejno wrzucane na stos serią instrukcji push, po czym następuje wywołanie funkcji instrukcją call, po której wskaźnik stosu np. ESP jest korygowany o rozmiar wrzuconych wcześniej parametrów np. przez add esp,8 (dla dwóch 4 bajtowych parametrów etc.).

Różne kompilatory różnie radzą sobie z korektą stosu, jedne po każdym wywołaniu funkcji w konwencji cdecl korygują stos, inne potrafią inteligentnie obliczyć rozmiar parametrów i skorygować stos po całej serii wywołań wielu funkcji w konwencji cdecl (np. LCC), a jeszcze inne kompilatory robią to tak:

.code:00445E0D         push  eax
.code:00445E0E         push  [esp+14h+var_10] ; lpMem
.code:00445E12         call  sub_59A300
.code:00445E17         pop   eax
.code:00445E18         add   esp, 4
.code:00445E1B         xor   eax, eax

Mówiąc w skrócie po wykonaniu call-a (2 parametry, czyli 8 bajtów na stosie zostało do tego wykorzystanych) stos korygowany jest przez instrukcję pop eax (która działa jak add esp,4), po czym stos korygowany jest ponownie instrukcją add esp,4, a po niej wartość rejestru EAX, który jak można by się było domyśleć miał być do czegoś wykorzystany – jest zerowany! PureBasic – PureMagic 🙂

3. Sprawdzanie flag

W sumie można by to zaliczyć do optymalizacji, gdyby w ogóle kompilator jakieś stosował:

.code:004B42B2         call  sub_50F9BC
.code:004B42B7         and   eax, eax
.code:004B42B9         jz   loc_4B43D4
.code:004B42D0         call  sub_56E5C6
.code:004B42D5         or   eax, eax
.code:004B42D7         jz   loc_4B43CF
.text:0065062E         test  eax, eax
.text:00650630         jz   short loc_65063B

Jak widać kompilator PureBasic w zależności od humoru stosuje 3 metody sprawdzania czy rejestr jest wyzerowany (z czego 2 nie są rekomendowane, gdyż to operacje zapisu czyli and i or, instrukcja test jedynie ustawia flagi).

4. Konwencja “zerocall”

W czasach DOS-u, częstą praktyką była konwencja wywoływania funkcji, w której ustawiano flagę carry (przeniesienia) instrukcją STC lub ją zerowano instrukcją CLC w zależności od wartości zwracanej przez funkcję (true / false). Przypadki użycia takich technik widziałem również w kilku programach na Windows, jednak to taka rzadkość, że można przypuszczać, że to twór programistów mających korzenie programistyczne w DOS-ie.

Wykorzystanie flagi carry miało swoje plusy, gdyż po wywołaniu funkcji nie trzeba było sprawdzać wyniku funkcji np. przez test eax,eax, a jedynie wykonać instrukcję skoku JC lub JNC.

PureBasic stosuje unikalną konwencję, którą nazwałem zerocall:

.text:0059A142 loc_59A142:               ; CODE XREF: sub_59A110+22j
.text:0059A142         pop   ebx
.text:0059A143         xor   eax, eax
.text:0059A145         test  eax, eax
.text:0059A147         retn
.text:0059A147 sub_59A110   endp
...
.code:00413667         mov   edx, offset ValueName
.code:0041366C         pop   ecx
.code:0041366D         call  sub_59A110
.code:00413672         jz   short loc_41367B

Czyli funkcja sama w sobie sprawdza wynik i ustawia flagę zerową, można powiedzieć, że jest to technologia unikalna dla PB, gdyż nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką innowacją.

Co ciekawe miałoby to jedynie sens w przypadku optymalizacji pod względem rozmiaru i w przypadku zastosowanie tej techniki do wszystkich wygenerowanych funkcji, a tak niestety nie jest.

5. Zerowanie pustej pamięci

W sumie ten kod zainspirował mnie do kolejnego artykułu po kompilatorze języka Go. Generował go kompilator PB w wersji od 4.xx do 5.30.

.code:00401000 start      proc near
.code:00401000
.code:00401000 var_C      = dword ptr -0Ch
.code:00401000 var_8      = dword ptr -8
.code:00401000
.code:00401000         push  1C20h      ; Size
.code:00401005         push  0        ; Val
.code:0040100A         push  offset hHeap  ; Dst
.code:0040100F         call  memset

Krótki opis. Zerowana jest pamięć od zmiennej hHeap, która znajduje się w sekcji danych “.data”. Zerowany bufor pamięci ma rozmiar 0x1C20 bajtów.

Spoglądając na deadlisting można zauważyć, że ten obszar jest pusty! A do tego jego większa część znajduje się w zakresie sekcji “.data”, która jest niezainicjalizowana.

Gwoli wyjaśnienia sekcja “.data” posiada ustawiony rozmiar fizyczny oraz rozmiar wirtualny, który przekracza rozmiar fizyczny co pozwala na zaoszczędzenie miejsca na dysku plikom, które chcą mieć zaalokowane duże obszary pamięci.

System Windows niezainicjalizowane obszary pamięci w sekcjach zawsze wypełnia zerami.

Zerowany obszar w plikach PureBasic jest zatem wypełniony 0x00 od samego początku i nie ma potrzeby dodatkowo go zerować, całej sytuacji smaczku dodaje jeszcze fakt, że obszar ten wykorzystywany jest do trzymania zmiennych globalnych i kompilator zamiast zapisać wartości tych zmiennych od razu do pliku, najpierw generuje kod, który zeruje cały ten obszar, a później dodatkowo generuje instrukcje, które ustawiają te wartości, czyli 2 razy marnowany jest czas procesora po uruchomieniu takiej aplikacji, podczas gdy cały ten proces można zrealizować na etapie kompilacji.

Konkluzje

PureBasic to całkiem ciekawe narzędzie, ale jakość generowanego kodu pozostawia wiele do życzenia i nie zdecydowałbym się na jego używanie do wysokowydajnych aplikacji, poza tym fundamentalne braki w wiedzy twórców kompilatora, w tak podstawowych kwestiach jak alokacja pamięci czy poprawne wykorzystanie instrukcji procesora x86, sprawiają, że można mieć wątpliwości co do samej jakości kodu jak i innych technologii użytych w tym narzędziu.

Komentarze (14)

lowliet

Zastanawiam się czy ktoś w ogóle spojrzał na generowany kod, a jeśli tak to co sobie myślał patrząc na push ebp + pop ebp…

Odpowiedz
bartek

@lowliet: w tym wypadku ktoś chyba nie spojrzał, jednak wydaje mi się, że każdy programista kompilatora wręcz powinien być zaznajomiony z kodem, którzy przecież generuje ten kompilator, to tak jakbyś powiedział, że projektant strony www w ogóle na nią nie spojrzał w przeglądarce, no jakiś bezsens co nie? To co, ma to w dupie jak to wygląda? W przypadku PureBasica najwyraźniej tak. Większość kodu wygląda jakby była optymalizowana pod względem rozmiaru, jednak są to bardzo prymitywne optymalizacje i takie jak te, które zaprezentowałem we wpisie.

Odpowiedz
to wcale nie ja

“na pewno jakiś gimbus, który nie rozróżnia assemblera od akumulatora”
Ale nie obrażaj pan, co? Może i napisał coś głupiego, ale to nie powód, żeby wyzywać. W ogóle sprawiasz wrażenie, że komentarze odbierasz jako atak, zaparz obie melisy, czy coś.

No, wpis bardzo mądry.

Odpowiedz
bartek

@to wcale nie ja: każdy gimbus, który nie odróżnia assemblera od akumulatora albo kredensu spotka się z podobną reakcją. Nie podoba się? To żegnam!

Odpowiedz
bartek

@to wcale nie ja: jak widać już zrobiłem, sprawiłem, że czegoś się nauczyłeś, a niełatwo takiego gimbusa czegokolwiek nauczyć (gimby nie znajo) :), widzę w tym osobisty sukces i szansę dla takiej aspołecznej anty-assemblerowej jednostki jak ty 🙂

Odpowiedz
Mąż iwony

@bartek
gratukuję !!
a obciągniesz mi jak będę dla ciebie miły ?
Poważnie ? pewnie gdyby mi się chciało jak mi się nie chce to bym napisał kolejny de-obfuscator na pelockera w wersji ostatniej, ale coś ostatnio wystarczająco dużo czasu muszę spędzać na patrzenie w te wszystkie nie ludzkie kody
i chyba nie mam ochoty na tego typu relax.
Zresztą jakie to ma znaczenie, ja nawet nie muszę tu zaglądać.
Miłego dnia, jeśli masz takie podejście do wszystkich ludzi z poza twojej bandy
to powodzenia.
Ja to zrobiłe to i tam to i ty to ….
A ja to robiłem takie rzeczy których ty nigdy nie zrobisz a mimo tego nie traktuje ludzi jak gówno .
Cześć

Odpowiedz
bartek

@Mąż iwony: oburzyłeś się, bo powiedziałem o tym iPhone 6, a tak naprawdę masz 4-kę? 🙂

PS. Od patrzenia chyba niewiele się nauczyłeś 😛

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.