Jak odczytać pamięć klucza sprzętowego ROCKEY2?

ROCKEY2 jest prostym kluczem sprzętowym (tzw. dongle), wykorzystywanym Klucz sprzętowy ROCKEY2m.in. w systemach licencyjnych oprogramowania.

Całe zabezpieczenie opiera się także na envelope (czyli exe-protectorze), jednak ze względu na prostotę tego konkretnego modelu klucza nie polecałbym jego stosowania w zabezpieczeniu oprogramowania.

ROCKEY2 posiada wbudowaną pamięć, składającą się z 5 bloków po 512 bajtów każdy.

Poniżej znajdziecie kod pozwalający odczytać wszystkie banki pamięci klucza. Wymagana jest do tego znajomość poprawnego identyfikatora użytkownika (uid), a do kompilacji potrzebne Wam będzie SDK tegoż klucza.

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "Rockey2.h"

// prosta funkcja zapisujaca zawartosc bufora do pliku
void save_file(char *file_name, char *buffer_bytes, size_t buffer_size)
{
	FILE *file_handle = NULL;

	file_handle = fopen(file_name, "wb+");

	fwrite(buffer_bytes, 1, buffer_size, file_handle);

	fclose(file_handle);
}

// zapisuje wybrany blok pamieci klucza Rockey2 do pliku
void dump_rockey2_block(int key_handle, int block_index, char *file_name)
{
	BYTE buffer_bytes[512] = { 0 };

	int result = 0;

	result = RY2_Read(key_handle, block_index, buffer_bytes);

	save_file(file_name, buffer_bytes, sizeof(buffer_bytes));
}

int main(int argc, char **argv)
{
	// liczba znalezionych kluczy
	int keys_count = 0;

	// uchwyt otworzonego klucza
	int key_handle = 0;

	int i = 0;

	// identyfikator klucza potrzebny do jego otwarcia
	DWORD uid = 0x12345678;

	DWORD hid = 0;

	printf("[i] memory dumper dla kluczy Rockey2 - www.secnews.pl\n");

	// znajdz aktualnie dostepne klucze Rockey2
	keys_count = RY2_Find();

	if (keys_count == 0)
	{
		printf("[!] nie znaleziono zadnych kluczy Rockey!");
		return 1;
	}

	printf("[i] znalezionych kluczy Rockey2 = %i\n", keys_count);

	// otworz klucz korzystajac z parametru UID
	key_handle = RY2_Open(1, uid, &hid);

	if (key_handle < 0)
	{
		printf("[!] nie udalo sie uzyskac dostepu do klucza (bledny uid?)!");
		return 2;
	}

	printf("[i] uchwyt klucza = %08X, HardwareId = %08X\n", key_handle, hid);

	// odczytaj wybrane bloki pamieci klucza
	// Rockey2 posiada 5 blokow po 512 bajtow kazdy
	dump_rockey2_block(key_handle, 0, "block_dump_0.bin");
	//dump_rockey2_block(key_handle, 1, "block_dump_1.bin");
	//dump_rockey2_block(key_handle, 2, "block_dump_2.bin");
	//dump_rockey2_block(key_handle, 3, "block_dump_3.bin");
	//dump_rockey2_block(key_handle, 4, "block_dump_4.bin");

	// zamknij klucz
	RY2_Close(0);

	return 0;
}

 

Komentarze (3)

crayx

Jeżeli odczytamy pamięć i UID/HID co dalej ? 😉
Przykładowo:
Search Rockey 2:
UID: 4259402712 [0xFDE153D8]
HID: 1714702033 [0x663446D1]
Found Rockey 2 USB (1)
Rockey 2 UID: 4259402712 [0xFDE153D8]
Rockey 2 HID: 1714702033 [0x663446D1]

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.