Java Obfuscator – JObfuscator v1.10

Mój obfuscator dla Javy – JObfuscator zyskał małą aktualizację, jeszcze nie jest idealnie, ale po mału wszystko dąży do perfekcji

Interfejs online do potestowania – https://www.pelock.com/jobfuscator/

v1.10 – 09.08.2022

  • Poprawiono błąd w kolejności deklaracji zmiennych przy wykorzystaniu obfuskacji zmieniającej linearną ścieżkę wykonywania kodu (dziękuję Yi Wu)
  • Automatycznie dodawana adnotacja dla środowiska IntelliJ @SuppressWarnings(InstanceVariableMayNotBeInitialized) przy obfuskacji ścieżki kodu
Java Obfuscator - JObfuscator
JObfuscator w wersji command line

Dodaj komentarz