Reflexil edytor kodu .net

Reflexil to plugin do popularnego dekompilatora plików .net Reflectora, pozwalający modyfikować kod IL aplikacji i zapisywać zmiany na dysku.

http://sebastien.lebreton.free.fr/reflexil/

Reflexil oparty jest na bibliotece Cecil, służącej do generowania i modyfikacji aplikacji .net

http://www.mono-project.com/Cecil

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.