Posty z tagami: cecil

Reflexil edytor kodu .net

Reflexil to plugin do popularnego dekompilatora plików .net Reflectora, pozwalający modyfikować kod IL aplikacji i zapisywać zmiany na dysku. http://sebastien.lebreton.free.fr/reflexil/ Reflexil oparty jest na bibliotece Cecil, służącej do generowania i modyfikacji aplikacji .net http://www.mono-project.com/Cecil