HASP Envelope

Sklonowany klucz HASPJakiś czas temu znajomy poprosił mnie o usunięcie zabezpieczenia HASP Envelope z aplikacji. HASP Envelope to rodzaj exe-protectora, który powoduje, że nie moża uruchomić aplikacji bez włożonego klucza sprzętowego (tzw. dongle) lub tak jak na obrazku, jego klona.

Opcje zabezpieczające systemu HASP Envelope może nie należą do najbardziej zaawansowanych, jakie obecnie są używane na rynku (chociaż jeśli chcemy śledzić kod z OllyDbg, musimy wesprzeć się pluginem ukrywającym jego obecność, najlepiej PhantOm Plugin), jednak utknąłem w pewnym momencie na zabezpieczeniu tabeli importów, które wykorzystuje technikę API redirectingu.

API redirecting w wydaniu firmy Alladin jest jednym z najbardziej uciążliwych w śledzeniu jakie widziałem, większość procedur wypełniających tabelę importów jest zmutowana albo poddana obfuskacji, co sprawia, że codeflow jest nielinearny i ciężki do śledzenia.

Piszę o procedurach wypełniających tabelę importów, bo jest to jedna z moich ulubionych metod uzyskiwania oryginalej tabeli importów, poprzez zpatchowanie procedur wypełniających importy (udało mi się tą metodą otworzyć zaledwie garstkę funkcji).

Na pewno ktoś pomyślał “Dlaczego nie skorzystałeś z ImpRec-a?”, programiści Alladina byli na tyle sprytni, że kod przekierowanych funkcji przechodzi przez masę równie zagmatwanych funkcji oraz wykorzystuje ciekawe mechanizmy jak kopiowanie stanu stosu przed bezpośrednim wywołaniem danej funkcji (czytaj protector musiał znać każdą API i ilość jej parametrów), co skutecznie blokuje wszystkie metody śledzenia wykorzystywane przez rebuilder ImpRec.

Trochę podłamany nieskutecznością standardowych metod, zacząłem kombinować jak do tego podejść. Po wielu próbach postanowiłem wykorzystać proste fakty:

 • znajomość położenia tabeli importów w pliku wykonywalnym
 • każde wywołanie funkcji API w końcu do niej doprowadzi

Tracing z wykorzystaniem ImpRec-a nie dał rezultatów, co nie znaczy, że ta metoda była nieskuteczna, jedynie jej implementacja.

Postanowiłem zbudować własnego tracera w oparciu o język skryptowy ODbgScript przeznaczony oczywiście dla debuggera OllyDbg. Idea jego działania jest następująca:

 • pobierane są kolejne adresy funkcji z tabeli importów
 • zachowywany jest stan rejestrów wejściowych
 • uruchamiane jest śledzenie warunkowe
 • sprawdzane są warunki
 • jeśli warunki się zgadzają, jesteśmy w kodzie funkcji API
 • jej adres jest umieszczany w tabeli importów
 • skok do początku

W trakcie pisania skryptu wyszło kilka faktów zabezpieczenia, wyżej wspomniane kopiowanie parametrów stosu w inne miejsce pamięci, co spowodowało, że tracer nie był w stanie rozpoznać, że jest w kodzie funkcji API, gdyż stan rejestru ESP przed wywołaniem funkcji i w jej kodzie był inny (takie warunki początkowo ustaliłem).

Metoda z kopiowaniem stanu stosu skutecznie uniemożliwia sprawdzanie adresu ESP, jednak stan stosu musi być zachowany dla poprawności wywoływanych funkcji, stąd nowym warunkiem było wprowadzenie na stos 2 fałszywych parametrów, można powiedzieć markerów,  które każdorazowo były sprawdzane, gdy wskaźnik kodu po śledzeniu warunkowym znajdował się poza przestrzenią adresową aplikacji (czyli w kodzie innej biblioteki).

;
; odbudowa tabeli IAT w aplikacjach
; zabezpieczonych HASP Envelope
;
 var   safe_eax
 var   safe_ecx
 var   safe_edx
 var   safe_esi
 var   safe_edi
 var   safe_ebx
 var   safe_esp
 var   safe_ebp

 var   iat_entry
 var   iat_entry_ptr
 var   iat_dword
 var   x
 var   y

 bphwcall                ; usun bp na hardware id
 bc                   ; i wszystkie normalne bp

 bphws  06688AF,"x"           ; hw bp na OEP

 run

; tu jestesmy w OEP

; zachowaj stan rejestrow do call-a
 mov   safe_eax,eax
 mov   safe_ecx,ecx
 mov   safe_edx,edx
 mov   safe_esi,esi
 mov   safe_edi,edi
 mov   safe_ebx,ebx
 mov   safe_esp,esp
 mov   safe_ebp,ebp

; poczatek tabeli importow
 mov   iat_entry,0685000

resolve_next_api:

; kilka funkcji WinAPI musi być pominietych
 cmp   iat_entry,0685108        ; DecodePointer?
 je   resolve_api_skip
 cmp   iat_entry,06851AC
 je   resolve_api_skip

 mov   iat_entry_ptr,[iat_entry]
 cmp   iat_entry_ptr,0
 je   resolve_api_skip

 cmp   iat_entry_ptr,50000000
 je   resolve_api_skip

; czy to instrukcja CALL (1 instrukcja api redirectingu)?
 mov   iat_dword,[iat_entry_ptr]
 and   iat_dword,0FF
 cmp   iat_dword,0E8
 jne   resolve_api_skip

; zachowaj na stosie fałszywe markery
 exec
     push  0AAAAAABB
     push  066AA9F
 ende

 mov   eip,iat_entry_ptr

; run trace into

trace_again:
 ticnd  "eip > 50000000"        ; przerwij śledzenie
                     ; jesli EIP > 50000000

 cmp   eip,07C80929C          ; GetTickCount
 je   trace_skip
 cmp   eip,07C813093          ; IsDebuggerPresent
 je   trace_skip

; sprawdz czy na stosie znajduje sie markery
 mov   y,esp
 add   y,4
 cmp   [y],0AAAAAABB
 je   trace_hit

trace_skip:

 rtu
 jmp   trace_again

trace_hit:

; pause
 bphwcall

 log   eip

; wstaw oryginalny adres funkcji API
 mov   [iat_entry],eip

; przywroc stan rejestrow
 mov   eax,safe_eax
 mov   ecx,safe_ecx
 mov   edx,safe_edx
 mov   esi,safe_esi
 mov   edi,safe_edi
 mov   ebx,safe_ebx
 mov   esp,safe_esp
 mov   ebp,safe_ebp

 jmp   resolve_api_next

resolve_api_skip:

; pause

resolve_api_next:

 add   iat_entry,4
 cmp   iat_entry,685340
 jb   resolve_next_api

resolve_api_exit

 ret

Skrypt nie jest idealny, gdyż kilka funkcji API śledzonych tą metodą powoduje zawieszenie debuggera (należy je ręcznie dodać do omijanych pozycji z tabeli IAT), dodane także musiały być metody sprawdzające czy wskaźnik kodu nie znajduje się w funkcjach WinAPI wykorzystywanych w kodzie API redirectingu (wskutek czego ich adresów nie ma w odbudowanej tabeli IAT i trzeba ręcznie je skorygować).

To by było na tyle, jeśli ktoś zna jakąś ciekawszą metodę na odbudowę tabeli importów w plikach zabezpieczonych HASP Envelope chętnie wysłucham waszych komentarzy.

Jeden Komentarz

ged_

// HASP HL import recovery

var IATstart
var IATend
var IATptr
var lowrange
var highrange
var addr
var count
var pc

// change this vars from target to target

mov IATstart, 1001000 // find these urself
mov IATend, 1001228
mov lowrange, 7e0000 // low range of redirected apis
mov highrange,7f0000 // ..

mov count, 0

mov IATptr, IATstart
sub IATptr, 4
next:
add IATptr, 4
cmp IATptr, IATend
je fin
mov addr, [IATptr]
cmp addr, lowrange
jb next
cmp addr, highrange
ja next

// here we know addr is redirected

eval “Found redirected import at {addr}”
log $RESULT
inc count
log count

mov eip, addr
ticnd “eip > 50000000”

// boom, we break at GetTickCount
// get out

sti
sti
sti
sti
sti
sti

ticnd “eip > 50000000”

// eip = address of original import

mov [IATptr], eip
mov pc, eip
gn eip
eval “{addr} resolved to {pc} – {$RESULT}”
log $RESULT

jmp next

fin:
eval “{count} imports resolved”
log $RESULT
ret

ten ciag komend sti sluzy do przejscia przez spatchowany GetTickCount (jakis plugin mialem wlaczony), dlatego musialbys sprawdzic u siebie jak to bedzie dzialac.

niektore API sa calkowicie emulowane, np GetProcAddress, wiec te trzeba jakos recznie rozpoznac.

HASP HL to ogolnie gowno, ale ta emulacja importow rzeczywiscie im sie udala 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *