Szyfrowanie stringów i plików z poziomu Visual Studio Code

Przez ostatni tydzień pisałem rozszerzenie dla darmowego środowiska programistycznego Visual Studio Code, które pozwala na bezpośrednie szyfrowanie stringów i plików w edytorze IDE wykorzystując mój projekt StringEncrypt.

Rozszerzenie pozwala w prosty sposób wstawiać zaszyfrowane ciągi tekstowe lub zaszyfrowaną zawartość wybranego pliku (czy to tekstowego, czy binarnego) w edytorze środowiska programowania.

Nie trzeba ręcznie szyfrować stringów wykorzystując jakieś proste xorowanie, albo męczyć się z importowaniem różnych dziwnych bibliotek kryptograficznych (i modlić się, żeby się wszystko poprawnie skompilowało), żeby zaszyfrować mały string lub jakiś plik.

1. Wstawianie nowego zaszyfrowanego tekstu

 1. Wystarczy otworzyć menu kontekstowe
 2. Wybrać Insert Encrypted String
 3. Wpisać label dla zaszyfrowanego stringa
 4. Wpisać zawartość stringa
Wstawianie zaszyfrowanego tekstu

2. Szyfrowanie zaznaczonego tekstu

 1. Należy zaznaczyć dowolny tekst
 2. Z menu kontekstowego wybrać Encrypt Selected Text
 3. Wpisać label dla zaszyfrowanego string
Szyfrowanie zaznaczonego tekstu

3. Wstawianie zaszyfrowanego pliku

 1. Z menu kontekstowego należy wybrać Insert Encrypted File
 2. Należy wskazać plik do zaszyfrowania (4 MB max.)
 3. Wpisać label dla zaszyfrowanego pliku
Wstawianie zaszyfrowanego pliku

Jak to działa?

Całość opiera się na polimorficznym silniku projektu StringEncrypt, generującym każdorazowo losowy kod deszyfrujący w wybranym języku programowania (których jest całkiem sporo).

Jak zainstalować?

Rozszerzenie można zainstalować bezpośrednio z marketu Visual Studio Code:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PELock.stringencrypt

Darmowy kod aktywacyjny

Dla czytelników SecNews z okazji wydania wtyczki przygotowałem darmowy kod aktywacyjny:

4CD3-B06E-0CE5-ECD8

Korzystajcie póki nie wygaśnie 😉

Jak zaszyfrować stringi i pliki w AutoIt?

logo_autoitDzisiaj usługa StringEncrypt została poszerzona o moduł pozwalający zaszyfrować dowolny string lub zawartość pliku i wygenerować kod deszyfrujący w języku skryptowym AutoIt.

https://www.stringencrypt.com/autoit-encryption/

AutoIt jest popularnym językiem skryptowym, pozwalającym na automatyzację wielu zadań w systemie Windows. Obecnie jest tak zaawansowany, że pozwala na tworzenie samodzielnych aplikacji, jednak łatwość jego dekompilacji wymusza na autorach metody ochrony kodu np. przez obfuskację lub jak tutaj szyfrowanie.

Przykład szyfrowania prostego tekstu i wygenerowany kod:

; encrypted with https://www.stringencrypt.com (v1.1.0) [AutoIt]
#include <Array.au3>

; $Label = "Szyfrowanie stringów w AutoIt!"
Global $Label[31] = [ 0x9C5A, 0x54A5, 0xECA5, 0x24A6, 0x7CA3, 0xB4A7, 0x4CA2, 0xC4A7, _
          0x1CA8, 0xD4A9, 0x2CA7, 0xE4B7, 0x7CA3, 0xB4A2, 0x4CA3, 0x04AA, _
          0xDCA9, 0x14A6, 0xEC44, 0xE4A3, 0x7CB7, 0x34A2, 0x0CB7, 0x449F, _
          0x5CA2, 0x14A2, 0x2CA9, 0xA4A2, 0x3CA2, 0x74B7, 0x4CAF ];

For $zJTHh = 0 to 30
  $ihRBt = $Label[$zJTHh];
  $ihRBt = $ihRBt + 1;
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, 0x7A20);
  $ihRBt = BitNOT($ihRBt);
  $ihRBt = BitRotate($ihRBt, -11, "W");
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, $zJTHh);
  $ihRBt += 0xFB57;
  $ihRBt += $zJTHh;
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, 0xD6BD);
  $ihRBt = BitXOR($ihRBt, $zJTHh);
  $ihRBt = BitRotate($ihRBt, 13, "W");
  $ihRBt = BitNOT($ihRBt);
  $Label[$zJTHh] = ChrW(BitAND($ihRBt, 0xFFFF));
Next

$Label = _ArrayToString($Label, "")

ConsoleWrite($Label);

Dla czytelników SecNews darmowy kod aktywacyjny do usługi (korzystajcie póki jest aktywny):

9071-FA5F-A482-96AE

Szyfrowanie w Ruby

Usługa StringEncrypt została wzbogacona o szyfrowanie i generowanie kodu w języku programowania Ruby.

Szyfrowanie StringEncrypt

StringEncrypt pozwala na szybkie i sprawne zaszyfrowanie dowolnych stringów, każdorazowo generując inny algorytm szyfrujący dane, a na wyjściu zwraca kod deszyfrujący w wybranym języku programowania.

Dla czytelników Security News darmowy kod aktywacyjny, pozwalający skorzystać ze wszystkich dostępnych opcji szyfrujących:

CEB4-A1A7-797C-F65F

Szyfrowanie tekstów i plików

Szyfrowanie onlineJak zaszyfrować tekst lub plik?

To często zadawane pytanie na jakichś forach programistycznych, postanowiłem wyjść temu problemowi naprzeciwko i stworzyłem stronę StringEncrypt.com służącą do szyfrowania tekstów i plików, jednocześnie generującą kod deszyfrujący w wybranym języku programowania.

https://www.stringencrypt.com/

Szyfrowanie może odbywać się online, przez Web API oraz przez klienta Windows.

Obsługiwane jest obecnie generowanie kodu w C/C++, C# Sharp, Delphi, Java, JavaScript, PythonHaskell, MASM, FASM.

Darmowy kod aktywacyjny dla czytelników SecNews na 100 kredytów:

0340-C822-D183-881B